Podkarpacie ma najlepsze tempo wykorzystywania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W latach 2014 - 2020 wykorzystano łącznie 1,3 mld euro.
Z danych przekazanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że Podkarpacie ma najlepsze tempo w Polsce wykorzystywania pieniędzy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W latach 2014 - 2020 region wykorzystał 1,3 mld euro z 2,1 mld, które są dostępne.

- W 2020 roku osiągnęliśmy najwyższy wśród wszystkich programów regionalnych 15% przyrost poziomu wydatków certyfikowanych. Doceniamy zaangażowanie i wysiłek beneficjentów naszego regionalnego programu w skutecznej realizacji projektów. Jest to tym ważniejsze, że dzieje się tak pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych spowodowanych panującą pandemią - podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Rzeszów uzależniony od euro

Z programu także wielokrotnie korzystały władze Rzeszowa. Tylko w latach 2017-2019 do stolica województwa podkarpackiego trafiło 667 mln zł, które posłużyły na dofinansowanie łącznie 80 projektów. Dotyczyły one np. infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii, informatyzacji oraz edukacji i promocji.

Udało się z nich zbudować min. system integrujący transport publiczny Rzeszowa i okolic czy zbudować drogę krajową, która połączyła S19 i autostradę A4.

- Ten program jest kluczowy dla Rzeszowa. Bez niego nie udałoby się sfinansować wielu projektów czy inwestycji - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

RPO WP 2014 – 2020 składa się z dziesięciu osi priorytetowych. Określają one zasady wsparcia udzielanego w takich dziedzinach jak np. gospodarka, ochrona środowiska, czy infrastruktura. Projekty realizowane z tego programu mają na celu rozwijanie w sposób zrównoważony Podkarpacie.