Prace nad koncepcją poszerzenia ulicy Kwiatkowskiego rozpoczęły się na wakacjach ub. roku, choć decyzję o zaplanowaniu tej inwestycji prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podjął kilka miesięcy wcześniej.
Ulica Kwiatkowskiego jest drogą powiatową. Planowana przebudowa dotyczy odcinka od skrzyżowania z al. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z przyszłą obwodnicą południową (ul. Jana Pawła II – skrzyżowanie z ul. Papieską).

Główne założenia gotowej już koncepcji:

Długość planowanej rozbudowy – 3080 m
- Droga dwujezdniowa, czteropasowa o szerokości jednej jezdni – 7,0 m
- Lokalnie pasy wyłączenia/włączenia przy skrzyżowaniach o szer. 3,0 m
- Szerokość pasa ruchu – 3,5m
- Odcinkowo pasy rozdziału przy przejściach dla pieszych/ skrzyżowaniach z drogami niższej kategorii

Chodniki obustronne:
- po stronie lewej o szerokości 1,80 m przylegający do ścieżki rowerowej)
- chodnik po stronie prawej 2,28m
- Ścieżka rowerowa o szer. 2,80m po stronie lewej (przy skrzyżowaniach i przejściach – dwustronna)
- Pobocza o szer. 0,75 m ziemne.

To, czy rzeczywiście ulica będzie miała 4 pasy ruchu pokaże projekt. Projekt również wykaże czy będzie istniała konieczność wyburzania domów, a jeśli tak to ile ich będzie trzeba wyburzyć.

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie będzie w najbliższym czasie wnioskował o wprowadzenie tej inwestycji do budżetu miasta. Przewidywany czas na opracowanie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę (ZRID) to okres ok. 1,5 roku.

Przewidywany koszt budowy to ok. 30 mln zł.