Urząd Miasta Boguchwały przedstawił plany inwestycyjne na 2021 rok. Na wiele projektów mieszkańcy czekali od dawna.
W roku 2021 mają zostać zrealizowane bądź też rozpoczęte łącznie 17 projekty i inwestycje. Przedstawiamy je w skrócie wraz z nazwami:

Wspieramy przedsiębiorczość. W Spichlerzu na rynku pojawi się nowe wyposażenie w postaci mebli oraz sprzętu niezbędnych do działalności Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, które będzie wspierać nowe oraz istniejące przedsiębiorstwa w rejonie Gminy Boguchwała. Pomieszczenia mają zostać przekształcone na siedzibę stowarzyszeń, klubów oraz organizacji. Dodatkowo ma powstać tam kawiarnia.

Inwestują w Boguchwale. W Boguchwalskiej Strefie Ekonomicznej swój kapitał zainwestuje 5 nowych firm.

Smart miasto. Celem tego projekt będzie poprawa bezpieczeństwa w Gminie. W ramach projektu będą prowadzone pomiary oraz działania dyscyplinujące w zakresie występowania zanieczyszczeń powietrza, zakłóceń akustycznych, elektromagnetycznych oraz hydrologicznych. Urządzenia pomiarowe zostaną zainstalowane w Zarzeczu, Racławówce, Mogielnicy oraz Boguchwale.

Ekologiczne ciepło. W ramach projektu Wymiany źródeł ciepła na terenie ROF gospodarstwa domowe otrzymały możliwość wymiany pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyki gazowe i podgrzewcze na kotły kondensacyjne lub kotły na biomasę. W 2021 montaże kotłów gazowych rozpocznie się w 172 gospodarstwach domowych.

Liderzy czystego powietrza. Ogólnopolski program LeaderAIR- pomagamy miastom pokonać smog pozwala zyskać wiedzę jak zaplanować i przeprowadzić programy antysmogowe oraz pozyskać środki na niskoemisyjną transformację.

Program ochrony przed suszą. Celem programu jest utrzymanie zasobów wód gruntownych i zwiększenie naturalnej retencji. Dotacja zostanie skierowana do osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej jednorodzinnej. Założeniem programu jest udzielenie dotacji na zakup zbiorników naziemnych na wodę deszczową.

Nowa infrastruktura kolejowa. W ramach budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie gminy powstanie parking na 12 miejsc postojowych przy stacji w Boguchwale, strajki rowerowe z zadaszeniem, przystanek w Lutoryżu z parkingiem na 30 miejsc postowych, chodnik, stojaki rowerowe oraz parking w Zarzeczu. Koszt inwestycji to 1 mln złotych.

Wspólna inwestycja drogowa. Boguchwała wraz z Rzeszowem zrealizują inwestycję polegającą na przebudowę ul. Kalinowskiej na osiedlu Bzianka, sąsiadującej z Nosówką. W ramach porozumienia miasto Rzeszów zabezpieczy 10,26 mln zł, Gmina Boguchwała zaś 390 tys. zł.

Zjazd z drogi ekspresowej S-19. W 2021 rozpocznie się budowa łącznika drogi ekspresowej S_19 z drogą powiatowa na odcinku od węzła Rzeszów- Południe do drogi krajowej nr 19 Dodatkowo Kielanówka zostanie połączona z Racławówka łącznikiem.

Zakup radiowozu. Gmina w 2021 wesprze zakup kolejnych samochodów służbowych dla funkcjonariuszy policji.

Remiza w Zarzeczu. Zakres zakończonych jak dotąd prac obejmuje fundamenty, ściany, okna, elewację, stropy, dach, garaż, przyłączą wody oraz kanalizacji. Całość realizacji zadania to ponad 1 290 000 zł.

Dom Ludowy w Zgłobniu. Wokół Domu Ludowego Zgłobniu obejmuje utwardzenie placu, budowa miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, nasadzenie zieleni oraz zabawki plenerowe dla dzieci.

Dom Ludowy w Nosówce. Remont dachu w Domu Ludowym. Koszt- 200 000 zł.

Dom Kultury w Boguchwale. W przebudowie budynku planuje się utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego, utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcie dziennego dla dzieci z kołami zainteresowań, korepetycyjnymi i zajęciami wypełniającymi czas wolny. Planuje się także utworzenie świetlicy dla dorosłych.

Park w Kielanówce. Nowe miejsca rekreacji powstaną wzdłuż potoku Paryja.

Lodowisko na rynku. W grudniu 2021 planowane jest uruchomienie lodowiska na płycie Rynku Miejskiego w Boguchwale. Powstałe lodowisko ma być bezpłatne.

Ład przestrzenny. Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego integrację w 13 gminach oraz wspólnego mechanizmu zarządzanie przestrzenią, włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym konsultacji przestrzennych.