Wczesną wiosną, jak co roku na terenie Gminy Boguchwała pojawia się niestety sporo śmieci, pozostawionych zimą w różnych miejscach publicznych. W związku z tym, Radny Rady Miejskiej w Boguchwale Dominik Maziarz, po raz kolejny zdecydował się zorganizować tzw. EkoAkcje.
- Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy nie przechodzą wobec tych problemów obojętnie i kolejny rok z rzędu inicjowane są przeróżne akcje mające na celu sprzątanie tych nieczystości. Jedną z takich inicjatyw- możemy przeczytać w zapowiedzi akcji.

Akcja realizowana będzie między innymi we współpracy z członkami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale oraz innymi młodymi wolontariuszami. Podobną akcję przeprowadziła Radna Maria Angowska, a inicjatywę pod hasłem „sprzątanie świata” przeprowadzili także strażacy z OSP Nosówka.

24 kwietnia Młodzieżowa Rada Miejska planuje organizację „Wielkiego sprzątania w Gminie Boguchwała”.

- Cieszymy się, że z roku na rok podnosi się świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy i dziękujemy za podjęcie tych cennych inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska- piszą Radni.