Wgląda na to, że głośne w ostatnich miesiącach protesty mieszkańców Przewrotnego i okolicznych miejscowości z gminy Głogów Młp. dały efekt. Firma Saria zajmująca się utylizacja szczątków zwierzęcych poinformowała, że dokonała wymiany biofiltra, który ma poprawić jakość powietrza emitowanego przez ten zakład.
- Zgodnie z zapowiedzią SARIA eliminuje niedogodności związane z jej działalnością. - Informuje nas biuro prasowe spółki. Spółka dokonała pełnej wymiany złoża biofiltracyjnego wraz z instalacją nowoczesnego systemu monitorującego. Będzie on kontrolował kondycję mikrobiologiczną biofiltra, stanowiącego część funkcjonującej w zakładzie technologii. Jest to dodatkowa, obok planowanej budowy instalacji antyodorowej, modernizacja wdrażana przez spółkę. Działania te mają doprowadzić do istotnego ograniczenia uciążliwości, z którymi dotychczas mierzą się mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Saria Przewrotne
Saria Przewrotne


SARIA usprawnia wykorzystywane technologie i systemy antyodorowe służące wyeliminowaniu niedogodności, z którymi mierzą się mieszkańcy Przewrotnego i okolicznych miejscowości. W ostatnich dniach wymieniono złoże biofiltracyjne funkcjonującego w zakładzie biofiltra, stanowiącego część instalacji oczyszczającej powietrze. Dodatkowo, została ona wyposażona w nowoczesny system monitorujący kondycję mikrobiologiczną urządzenia. Poprzez naturalną przemianę materii zasiedlonych w biofiltrze mikroorganizmów, dojdzie do skutecznej przemiany substancji zapachowych na neutralne w zapachu związki.

Złoże biofiltracyjne składa się z trzech warstw. Pierwsza to karpina o frakcji około 30 cm, druga o frakcji 10 cm, zaś warstwa trzecia to kokosmix. Materiał absorbuje substancje z powietrza dostarczonego do urządzenia. Co warto podkreślić, podczas użytkowania biofiltra nie powstają żadne odpady wymagające specjalnej utylizacji. Jest to dodatkowe, obok oczekującej budowy pełnej instalacji antyodorowej, działanie zakładu na rzecz eliminacji uciążliwości zapachowych.

Saria Przewrotne
Złoże biofiltracyjne Safia Przewrotne


Złoże ma szerokość 20 m, długość 32 m i wysokość 1,5 m. Moce przerobowe biofiltra to 65 000 m sześciennych na godzinę. Działanie biofiltra ma być monitorowane. Ponadto Wiktor Daniluk informuje nas, że nie ma norm wynikających z ustawy lub rozporządzenia, które określają czas użytkowania złoża biofiltracyjnego, zatem jego wymianę można uznać za dobrą wolę zakładu.

- "Złoże biofiltracyjne złagodzi w bardzo istotnym stopniu odory z którymi firma i okoliczni mieszkańcy mierzyli się w ostatnich miesiącach." - podsumowuje Wiktor Daniluk.

- „SARIA podejmuje działania zmierzające do eliminacji niedogodności zapachowych, z którymi mierzy się firma, ale także lokalna społeczność. Ostatnia wymiana biofiltra, którą wykonaliśmy w zakładzie to praktyczny dowód naszych zapewnień o stałej modernizacji wykorzystywanych technologii. Instalacja nowego biofiltra wpisuje się także w szerszy kontekst naszych działań inwestycyjnych.

Naszym kolejnym krokiem będzie zakończenie budowy instalacji antyodorowej – tak jak zadeklarowaliśmy w oficjalnym oświadczeniu – w ciągu 4 miesięcy od uzyskania stosownych decyzji administracyjnych"
– mówi Wiktor Daniluk, dyrektor zakładu Saria w Przewrotnem.

Saria Przewrotne
Saria Przewrotne


Wymiana złoża biofiltracyjnego w zakładzie jest dodatkowym działaniem realizowanym obok inwestycji, wykonanie której zadeklarowano podczas jednej z ostatnich Sesji Rady Gminy Głogów Małopolski. W trakcie spotkania z władzami oraz reprezentantami lokalnej społeczności, SARIA zobowiązała się do wdrożenia w zakładzie kompleksowej instalacji antyodorowej. Inwestycja będzie składać się z trzech etapów.

Na pierwszy z nich składa się ukończenie wymiany złoża pierwszej i drugiej komory biofiltra, następnie zostanie udoskonalona wentylacja. Ostatni etap będzie polegał na wykonaniu instalacji płuczki chemicznej. Wszystkie prace modernizacyjne zmierzające do uruchomienia systemów antyodorowych zostaną zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od otrzymania przez spółkę stosownych pozwoleń. Dotychczas uruchomienie instalacji nie było możliwe z uwagi na szereg problemów administracyjnych wstrzymujących tę inwestycję.

O postępach w realizacji prac firma zobowiązała się na bieżąco informować mieszkańców.