Biskup rzeszowski Jan Wątroba, w związku ze stanem epidemii i najnowszymi decyzjami władz państwowych wezwał duchownych i wiernych do przestrzegania rygorów sanitarnych.
Biskup rzeszowski Jan Wątroba, w związku ze stanem epidemii i najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny, 17 października 2020 r. przekazał duszpasterzom i wiernym wytyczne, obejmujące m.in. zwolnienie osób chorych, starszych i zagrożonych z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.

Poniżej prezentujemy treść wytycznych:

1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).

6. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.

W komunikacie Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie z wytycznymi znajdują się również zasady związane z najnowszymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829):

1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.);

2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej;

3. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult);

4. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona;

5. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach;

6. Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.

W komunikacie czytamy również o odwołaniu spotkań formacyjnych dla księży wyświęconych w latach 2006-2012.

[AKTUALIZACJA godz. 17.30]
Płyną do nas komentarze oburzonych wiernych, którzy uważają za skandal fakt, iż Biskup Rzeszowski nie zwolnił z obowiązku uczęszczania na msze wszystkich wiernych. Bardziej restrykcyjny dekret w tej sprawie wydał biskup przemyski. Przypominamy, że zarówno Rzeszów, jak i Przemyśl decyzją rządu znalazły się w tzw. czerwonej strefie w związku z panującą epidemią koronawirusa.

W dekrecie biskupa przemyskiego czytamy m.in. iż biskup udziela - "ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w strefach żółtej i czerwonej w okresie ich obowiązywania".

Który biskup ma rację?

Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Napisz w komentarzu, lub prześlij nam swoją opinię na adres redakcja@rzeszow112.pl