W ponad 80 proc. gmin na Podkarpaciu są już zapewnione punkty szczepień przeciwko koronawirusowi. Ponadto dla 28 gmin ogłoszono dodatkowy nabór, aby ułatwić proces szczepień.
W piątek (11 grudnia) NFZ zakończył, trwający od 4 grudnia, nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Placówki, które chciały dołączyć do programu, składały elektroniczne formularze. Następnie każdy był sprawdzany w oddziałach NFZ. Najwięcej wniosków złożyły placówki POZ. Procedura weryfikacyjna została zakończona w piątek (17 grudnia).

Uśredniając dane dla całego kraju, w 80% gmin w Polsce będą działały punkty szczepień, a dostęp do miejsca szczepienia, blisko swojego miejsca zamieszkania, będzie miało ponad 92% dorosłych Polaków.

Dane dla województwa podkarpackiego wyglądają nieco lepiej. Na 160 podkarpackich gmin, zapewniony dostęp do szczepień jest już w 132 z nich. Ponadto dla 28 gmin ogłoszono dodatkowy nabór, aby jeszcze bardziej ułatwić dostęp do punktów szczepień.

Warto mieć jednak na uwadze, że w trzech przypadkach również ogłoszono nabór, lecz jedynie z uwagi na chęć zabezpieczenia świadczeń w każdej gminie.
- gmina wiejska Lubaczów, której pacjenci korzystają głównie z placówek w mieście Lubaczów
- gmina wiejska Przemyśl, której pacjenci korzystają głównie z placówek w mieście Przemyśl
- gmina wiejska Radymno, której pacjenci korzystają głównie z placówek w mieście Radymnie

Zabezpieczenie województwa podkarpackiego wygląda następująco:
- szczepienia zabezpieczone są w 84,4% gmin

- szczepienia zabezpieczone są dla 95,1% dorosłych mieszkańców

NFZ liczy także, że ogłoszony wczoraj drugi nabór, pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć dostępność punktów szczepień. Został on ogłoszony dla poniższych gmin:
- Czarna (powiat bieszczadzki)
- Lutowiska
- Dydnia
- Radymno (gmina wiejska), choć zapewniony jest dostęp w mieście Radymno
- Rokietnica
- Roźwienica
- Cmolas
- Niwiska
- Raniżów
- Cieszanów
- Lubaczów (gmina wiejska), choć zapewniony jest dostęp w mieście Lubaczów
- Wielkie Oczy
- Białobrzegi
- Markowa
- Rakszawa
- Czermin
- Krasiczyn
- Krzywcza
- Przemyśl (gmina wiejska), choć zapewniony jest dostęp w mieście Przemyśl
- Gać
- Kańczuga
- Iwierzyce
- Bukowsko
- Tyrawa Wołoska
- Zaleszany
- Baligród
- Cisna
- Olszanica

Pełny i dokładny wykaz punktów szczepień będzie gotowy 28 grudnia, z uwagi, iż obecnie trwa drugi nabór i weryfikacja zgłaszających się placówek.