Od 11 sierpnia br. w związku z rozpoczęciem budowy mostu w Górnie, zamknięta dla ruchu zostanie droga gminna nr 2 na odcinku Turza – DK19.
Objazd zostanie poprowadzony ul. Borową w Górnie oraz drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1366R. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała przez cały czas prowadzenia robót budowlanych na tym odcinku.

Zmiana organizacji ruchu w związku z budową S19 Kamień – Sokołów Młp. Płn.
Zmiana organizacji ruchu w związku z budową S19 Kamień – Sokołów Młp. Płn.


Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana jest z budową obiektu mostowego WD42 w ramach realizacji drogi ekspresowej S-19 od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ o długości 7,9 km.