Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do ruchu ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem. To odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem. Tym samym w woj. podkarpackim kierowcy mają już do dyspozycji prawie 82 kilometry trasy S19.

GDDiKa łaczy brzegi Doliny Dolnego Sanu


Odcinek o długości 8,2 km rozpoczyna się za funkcjonującym już w części węzłem drogowym Zdziary. Po przekroczeniu starej DK19, trasa przebiega nowym śladem przez kompleks leśny, po wschodniej stronie dotychczasowej drogi krajowej.

W rejonie miejscowości Spokojna, ekspresówka odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola - Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz na przecięciu z przebiegiem przyszłej drogi ekspresowej S74.

Następnie trasa biegnie w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65. Przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

Via Carpatia, odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem
Via Carpatia, odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem


Most na Sanie


To najciekawszy element robót mostowych. Ma 392 metry długości i 30 metrów szerokości. Przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej jest pod względem długości trzecim w Polsce (1. most w Grudziądzu w ciągu A1 - przęsło o długości 180 m, 2. most na POW w Warszawie - przęsło o długości 180 m, 3. most przez rz. San w ciągu S19 - przęsło o długości 142 m).


Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z trzema pasami ruchu po 3,50 m oraz oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi. Przy budowie mostu wykorzystano 2 tys. ton stali zbrojeniowej i ponad 13 tys. m3 betonu. Powierzchnia obu jezdni sięga 9 tys. m2. Most pełni również funkcję ekologiczną jako przejście dla zwierząt na obu brzegach rzeki San.


Dane techniczne:
Długość obiektu - 392,70 m
Szerokość całkowita obiektu - 28,80 m

Wysokość ustroju nośnego:
- w przęsłach - 3,20 m
- nad podporami zalewowymi - 3,20 m
- nad podporami przęsła nurtowego - 7,10 m

Klasa obciążeń - klasa A

Klasa drogi na obiekcie - S

Posadowienie - pośrednie

Via Carpatia, odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem
Via Carpatia, odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem


Budowa w datach i liczbach


Wykonawcą prac była firma Mosty Łódź. Umowę podpisaliśmy 18 czerwca 2018 r. na kwotę 233 240 967,96 zł. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 18 kwietnia 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzję ZRID uzyskaliśmy po 6 miesiącach, 4 października 2019 r. Roboty budowlane trwały 31 miesięcy.

Zakres robót obejmował wykonanie drogi dwujezdniowej wraz z budową obiektów inżynierskich. Oprócz wspomnianego wcześniej mostu na Sanie wybudowano jeszcze dwa obiekty mostowe w ciągu głównym trasy S19, sześć obiektów mostowych poprzecznych (w tym przejście dla zwierząt dużych górą) oraz siedem przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

Do wykonania wszystkich obiektów inżynierskich zastosowano prawie 4 tys. ton stali zbrojeniowej i około 27 tys. m3 betonu. Na tym odcinku S19 wykonano także ponad 800 tys. m3 wykopów, milion m3 nasypów a wybudowane nawierzchnie to 210 tys. m2. Jako ciekawostkę możemy podać, iż jeden z wykopów ma głębokość 13 metrów. Ponadto, na całym odcinku nasadzono 46 tys. sztuk różnych gatunków drzew, krzewów i pnączy.

Via Carpatia, odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem
Via Carpatia, odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem


S19 z dofinansowaniem UE


Budowa odcinka drogi ekspresowej S19, który udostępniamy kierowcom, dofinansowana była ze środków UE. Odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem jest częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie - Nisko Południe. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 971 408 465,64 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 468 342 018,53 zł.Kalendarium

· 30 kwietnia 2014 r. - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

· 27 lutego 2017 r. - ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę

· 18 czerwca 2018 r. - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę

· 18 kwietnia 2019 r. - złożenie wniosku o decyzję ZRID

· 4 października 2019 r. - wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji ZRID

· 15 listopada 2019 r. - podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) - węzeł Nisko Południe (z węzłem) - całkowita wartość projektu: 917 408 465,64 zł, w tym dofinansowanie unijne: 468 342 018,53 zł

· 29 kwietnia 2022 r. - oddanie odcinka do ruchu


Via Carpatia


Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.


Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

· 81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Rzeszów Południe),

· 42,2 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe - Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),

· 42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza - Domaradz, Domaradz - Iskrzynia i Dukla - Barwinek, przed ogłoszeniem przetargu: Jawornik - Lutcza, dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka).