Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, poinformował o dużych zmianach w rozkładach jazdy linii MKS.
,,- Główne zmiany to korekty czasów przejazdu. Pasażerowie proszeni są o przeanalizowanie odjazdów z konkretnych przystanków" - przekazał Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.

Zmiany w poszczególnych liniach

Linie 301 oraz 302 Od 01.10.2021 r. ulega zmianie rozkład jazdy linii 301 Rzeszów – Głogów Młp., 302 Rzeszów - Głogów Młp. prz Lipie, Rogoźnice. Główne zmiany to korekty czasów przejazdu.

Linie 236 oraz 238 Od 01.10.2021 r. ulega zmianie rozkład jazdy linii 238 Terliczka - Zabratówka, 236 Rzeszów - Wola Rafałowska. Zmiana części kursów.

Linie 208, 210, 233 Od 01.10.2021 r. ulega zmianie rozkład jazdy linii 208 Rzeszów - Pstrągowa, 210 Rzeszów - Czudec, 233 Rzeszów - Mogielnica.

Linia 303 Od 01.10.2021 r. ulega zmianie rozkład jazdy linii 303 Głogów Młp. - Wysoka Głogowska, 303 Głogów Młp. - Budy Głogowskie. Główne zmiany to korekty czasów przejazdu.

Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej: https://www.zgpks.pl/ oraz http://www.zgpks.rzeszow.pl/ w zakładce rozkłady jazdy.