W Urban Lab odbyła się prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez socjologów z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Badaniem objęci zostali mieszkańcy Rzeszowa reprezentujący uczniów szkół średnich ich rodziców oraz studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej.
Naukowcy metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) zapytali mieszkańców Rzeszowa m.in. o to co ich przyciąga do Rzeszowa i co sprawia, że tutaj zostają. Pytano tez o rozpoznawalność zabytków, bezpieczeństwo, czy o "światowość" Rzeszowa.

Badanie odbyło się wśród uczniów, rodziców i studentów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prezentacje wyników badań zobacz na naszym live: