Ruszył kolejny nabór wniosków do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji na prace B+R jednostek naukowych. Łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 14 mln zł.

Kto ile dostanie? Podział grantów uczelnianych na Podkarpaciu


Na pojedynczy grant przewidziana jest kwota w zakresie od 50 000 do 500 000 zł. O dofinansowanie mogą wnioskować zespoły naukowe, których Liderzy zatrudnieni są na umowę o pracę w uczelniach będących Partnerami projektu PCI. Czyli są to m.in.:

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,

  • Uniwersytet Rzeszowski,

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Oczywiście brane pod uwagę są też pozostałe podkarpackie uczelnie spełniających wymogi Regulaminu konkursu.

Szeroki zakres finansowania


To już trzeci nabór wniosków do Programu grantowego PCI. W dwóch poprzednich edycjach przyznano łącznie 13,99 mln zł na realizację 88 projektów.
Dotychczas otrzymane granty umożliwiły zespołom naukowym opracowanie innowacyjnych technologii. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu wyposażenia, urządzeń oraz surowców niezbędnych do realizacji prac. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się także wynajem aparatury badawczo-naukowej, wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz sfinansowanie kosztu ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

Podkarpackie Centrum Innowacji poza finansowaniem kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych, a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.

Wszystkie uczelnie na jednej półce-każda placówka ma takie same szanse


Chcąc zwiększyć zasięg Programu i jego pozytywny wpływ na rozwój innowacji w regionie, PCI wprowadziło możliwość ubiegania się o granty przez wszystkie podkarpackie uczelnie prowadzące działalność naukową. Opisuje to dokładnie Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI:

- Efekty poprzednich dwóch naborów (do których wpłynęło łącznie 244 projekty, a 88 najlepszych uzyskało granty wynoszące w sumie 13,99 mln zł) skłoniły nas do włączenia do trzeciego naboru kilku istotnych nowości […] Dodaliśmy kryteria premiujące “projekty kierunkowe” (wpisujące się w światowe trendy, a zarazem kierunki technologiczne najistotniejsze dla rozwoju Podkarpacia), “projekty multidyscyplinarne” (łączące badania z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych) oraz “projekty międzyuczelniane” (angażujące naukowców z różnych uczelni). Zasady naboru konsultowaliśmy z władzami i przedstawicielami uczelni partnerskich PCI oraz Komitetu Alokacji Zasobów. Bardzo istotne są dla nas głosy płynące ze środowiska naukowego, dlatego też w maju br. przeprowadziliśmy badanie ankietowe pn. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. Kierunki rozwoju dla nauki i gospodarki” w którym wzięło udział 177 naukowców z 9 podkarpackich uczelni. Zebrane w ten sposób opinie miały realny wpływ na konkurs - posłużyły do ustalenia katalogu kierunków premiowanych. Pula środków w III naborze to aż 14 mln zł, a pojedynczy grant może wynieść 500 tys. zł (poprzednio było to 200 tys. zł) – jesteśmy przekonani, że środki te pozwolą na dofinansowanie wielu ciekawych projektów B+R istotnych zarówno dla rozwoju potencjału naukowców, uczelni jak i całego regionu.

Termin i miejsce składania wniosków o uczelniane granty na Podkarpaciu


Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu on-line. Termin mija 11 sierpnia br. o godz. 23:59. Dla zespołów naukowych zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu, zorganizowane zostanie szkolenie. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione w ciągu najbliższych dni.

Wszystkie informacje na temat trzeciego naboru, regulamin i dostęp do systemu on-line służącego do składania wniosków znajduje się na tej stronie internetowej.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.