X Ranking Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita po raz kolejny potwierdziły, że studia na kierunku prawo w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej prowadzone są na najwyższym poziomie. Uczelnia zajęła czołowe lokaty w kategoriach potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpraca z zagranicą.
Ranking Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita przygotowany został już po raz 10. Sklasyfikowano w nim 17 niepublicznych Uczelni prawniczych oraz 19 Wydziałów działających w publicznych szkołach wyższych. Ranking Rzeczpospolitej w przeciwieństwie do innych tego typu publikacji przygotowany został w całości na podstawie danych zweryfikowanych i opracowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

Znamy kryteria ocen

W tegorocznym Rankingu Wydziałów Praw uwzględnione zostały trzy główne kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Dzięki wysokiej punktacji WSPiA okazała się najlepszą uczelnią kształcąca prawników na Podkarpaciu i 6 wśród Polskich niepublicznych uczelni prawniczych. Wyprzedziły nas tylko duże Uczelnie z Krakowa i Warszawy.

Dane zebrane przez autorów Rankingu pokazują, że pod względem jakości kształcenia i zdawalności na aplikacje WSPiA jest 4 uczelnią niepubliczną w Polsce. Potencjał naukowy pozwolił uczelni uplasować się na wysokiej 5 pozycji, a współpraca z zagranicą na 6 miejscu wśród 17 niepublicznych szkół wyższych prowadzących studia na kierunku prawo.

W poszczególnych kategoriach oceniane były różne kryteria. Przy ocenie jakości kształcenia brano pod uwagę m.in. zdawalność na aplikację, praktykę zawodową i studiujących laureatów olimpiad. W tych wszystkich kryteriach WSPiA otrzymała praktycznie komplety punktów.

Autorzy Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej docenili także pracę studentów kierunku prawo w WSPiA. Studenckie Biuro Porad Prawnych „Klinika Prawa" zajęło 2 miejsce w kategorii uczelnianych poradni prawnych. W trzech kategoriach: współczynnik studenta na opiekuna, miejsce poradni w uczelni oraz standardach Klinika WSPiA zdobyła maksymalną liczbę punktów. Rankingu studenckich poradni prawnych przygotowany jest wspólnie przez Rzeczpospolitą oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Prawo w WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. Kształci studentów od ponad 25 lat. Prowadzi m.in. jednolite pięcioletnie studia na kierunku prawo. Uczelnia zbudowała doskonałą własną kadrę naukową. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin m.in. prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości).

Wśród wykładowców są praktycy m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i przedstawicieli biznesu. Od 2011 r. WSPiA posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu stała się pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką w regionie.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.