Zdecydowana większość zajęć na Uniwersytecie Rzeszowskim w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 będzie się odbywała w tradycyjny sposób - decyzją rektora, prof. Sylwestra Czopka.
Takie zarządzenie zostało wydane przez władze uczelni w poniedziałek 14 lutego. Czytamy w nim, że większość zajęć w semestrze letnim na Uniwersytecie Rzeszowskim będzie się odbywała w tradycyjny sposób. Są jednak pewne wyjątki.

Uniwersytet Rzeszowski powraca w większości do nauki stacjonarnej


Wszystkie wykłady na studiach stacjonarnych, niezależnie od wielkości grupy, będą odbywać się zdalnie. Na studiach niestacjonarnych wykłady także mają być prowadzone zdalnie, ale pod warunkiem, że grupa wykładowa liczy 50 lub więcej osób.

Wykłady dla mniejszych grup mogą odbywać się albo zdalnie, albo stacjonarnie. - Wybór formy realizacji zajęć (…) uzależniony jest od możliwości organizacyjnych poszczególnych zjazdów na danym kierunku - czytamy w zarządzeniu rektora.

Zajęcia dydaktyczne takie jak ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia konwersatoryjne, ćwiczenia kliniczne, zajęcia laboratoryjne, zajęcia hospitacyjne, zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, zajęcia fakultatywne, zajęcia projektowe, zajęcia praktyczne, proseminaria, seminaria, lektoraty języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego mają być prowadzone w tradycyjnej formie.

W uzasadnionych stanem zdrowia przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. W tradycyjny sposób mają się natomiast odbywać praktyki zawodowe, które studenci mają w programie.

Zajęcia dla doktorantów, na studiach podyplomowych mają odbywać się w formie kontaktu bezpośredniego.

Co ważne dla studentów i nie zostało pominięte w zarządzeniu: nawet, gdy zajęcia z danego przedmiotu odbywają się w formie zdalnej, to egzamin czy zaliczenie mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie, w formie kontaktu bezpośredniego.

Rektor zastrzega, że w trakcie trwania semestru zasady organizacji zajęć dydaktycznych mogą zostać zmienione. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.