Liceum Ogólnokształcące w Dynowie to szkoła z wieloletnią tradycją, prowadzona przez Powiat Rzeszowski. Niegdyś nazwana „ kuźnią talentów”, do dziś pielęgnuje piękne tradycje - oprócz nauczania i wychowania prowadzi bogatą działalność wszechstronnie rozwijającą uczniów.
Aktualnie do szkoły uczęszcza 291 uczniów, kształcących się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, w klasach o profilu: politechnicznym, promedycznym, humanistyczno- językowym i wojskowym.

Innowacyjne kierunki kształcenia


Klasa promedyczna działa pod patronatem Kolegium Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, we współpracy z Centrum Medycznym "Dynmed".

W klasie tej realizowana jest innowacja pielęgniarsko - kosmetologiczna w ramach przedmiotu uzupełniającego "nauki o zdrowiu", prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę: lekarza, pielęgniarkę, kosmetologa.

W ramach innowacji uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w specjalistycznych pracowniach na wyższych uczelniach, biorą udział w projektach badawczych związanych ze zdrowiem, m. in. w projekcie "Zachowania zdrowotne uczniów liceum", uczestniczą w wykładach, warsztatach prowadzonych przez wyższe uczelnie, wspólnie ze studentami prowadzą działalność naukową.

Absolwenci tej klasy, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk o zdrowiu, będą lepiej przygotowani do podjęcia studiów związanych z tymi naukami. Ponadto będą wyposażeni w umiejętności praktyczne służące ratowaniu życia, dbałości o zdrowie czy pielęgnowaniu urody.

Jedną z nowo-powstałych klas Liceum w Dynowie jest Odział Przygotowania Wojskowego. To rodzaj oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, zastępujący dotychczasowe klasy wojskowe. Uczniowie tej klasy zainteresowani służbą kandydacką w akademiach wojskowych, zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, realizują w bezpośredniej współpracy z jednostką patronacką- 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, program szkolenia opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ponadto MON udziela wsparcia finansowego w zakresie prowadzenia OPW, w tym m. in. na zakup wyposażenia specjalistycznego szkoły oraz indywidualnego pakietu umundurowania ucznia. Warto podkreślić, iż uczniowie, którzy ukończą OPW mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej oraz będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej.

Minimalna liczba godzin realizowana w ramach szkolenia wojskowego wynosi 230 godz. - 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia zdobędzie między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów: ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego i innych.

W całej Polsce powstało do tej pory 167 Oddziałów Przygotowania Wojskowego, w tym 9 w województwie podkarpackim. Wszyscy uczniowie zainteresowani edukacją wojskową muszą się spieszyć z zapisem pamiętając, iż liczba miejsc w oddziale jest ograniczona (tylko 30 uczniów).

Pozostałe klasy funkcjonujące w szkole - politechniczna i humanistyczno-językowa, realizują również program nauczania poszerzony o dodatkowe przedmioty, takie jak język angielski techniczny, język angielski biznesowy czy informatyka stosowana w klasie politechnicznej oraz zajęcia dziennikarskie w klasie humanistycznej .

Dodatkowo od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego, uczniowie klas politechnicznych i nie tylko, mają możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych warsztatach programowania w ramach "Akademii programowania" prowadzonej przez firmę KRUKO:IO. Dla najlepszych uczestników, po zakończeniu Akademii, firma kieruje ofertę pracy elastycznie dopasowaną do grafiku zajęć.

To więcej niż tylko nauka


Wychodząc naprzeciw szerokim zainteresowaniom młodzieży, szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz innych działań sprzyjających rozwojowi talentów oraz umiejętności. Na strzelnicy szkolnej uczniowie nie tylko klas wojskowych, pod opieką instruktorów, mogą doskonalić swe sprawności strzeleckie, na zajęciach w ramach Szkolnego Klubu Sportowego rozwijać sprawność fizyczną.

W ramach kółka muzycznego młodzież ma możliwość ćwiczyć emisję głosu i doskonalić umiejętność gry na różnych instrumentach, a na warsztatach artystycznych przygotowywać spektakle nie tylko w j. polskim, ale też w j. niemieckim. W historię dynowskiej szkoły wpisana jest również działalność kabaretowa.

Na scenie występują nie tylko uczniowie ale i nauczyciele, którzy u boku swoich wychowanków prezentują artystyczne talenty. Swoje pasje i uzdolnienia uczniowie rozwijają również przygotowując uroczystości szkolne i środowiskowe, uczestnicząc w ciekawych lekcjach, warsztatach, projektach, akcjach charytatywnych oraz innych formach aktywności.

Oferta edukacyjna dynowskiego liceum skierowana jest więc do wszystkich, którzy oprócz uzyskania wykształcenia średniego, chcieliby zdobyć dodatkowe umiejętności i wiedzę przydatne w życiu, niekoniecznie związane z profilem kształcenia.

To propozycja dla osób aktywnych, kreatywnych, nie bojących się wyzwań, otwartych na potrzeby innych, którzy wspierani przez nauczycieli i rodziców odnoszą sukcesy edukacyjne i wychowawcze.Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.