Ruszają prace związane z zabezpieczeniem i regulacją rzeki Strug w Rzeszowie. Ma poprawić bezpieczeństwo około 6. tys. mieszkańców osiedli takich jak Biała czy Budziwój.
Wody Polskie realizują kolejne prace nad kompleksowym rozwiązaniem problemu podtopień, jakie pojawiają się w ostatnich latach w stolicy Podkarpacia. Mieszkańcy mierzą się z problemem tzw. powodzi miejskich spowodowanych przez nawalne deszcze.

Regulacja rzeki przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Problem potęguje brak odpowiedniego systemu kanalizacji deszczowej oraz przepełnione odprowadzalniki wód opadowych. Dla stworzenia kompleksowej ochrony przed skutkami podtopień, konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających na rzece Strug oraz innych ciekach na terenie miasta.

- Zakres prac związanych z regulacją Strugu jest dość szeroki, ale realizacja inwestycji na pewno przyczyni się do tego, że poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców będzie znacznie podniesiony - podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda odniosła się również do opracowywanej przez Wody Polskie koncepcji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego. - Przygotowanie koncepcji technicznej związanej z wyznaczeniem obszaru związanego z zagrożeniem powodziowym oraz wskazaniem kierunków działań, które będą niezbędne do tego, by chronić południową część Rzeszowa jest równie ważne. Dziękuję Wodom Polskim za podejmowanie cennych działań zmierzających do zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej - dodała Ewa Leniart.

Prace na rzece Strug

Wody Polskie rozpoczynają roboty budowlane na pierwszym etapie inwestycji o łącznej wartości 28 mln zł, której celem jest zabezpieczenie terenów o powierzchni 433 ha położonych nad rzeką Strug. Zadanie „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km”, na kwotę 5,9 mln zł, zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

W ramach prac wykonane będzie m.in. umocnienie dna oraz zabezpieczenie skarp Strugu w miejscach, w których rzeka zagraża budynkom i obiektom infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

Równolegle z ubezpieczeniami zostaną wykonane tarliska i schronienia dla zwierząt strefy przybrzeżnej w formie karp dużych drzew. Zaplanowane prace rozpoczną się na wysokości ul. W. Gombrowicza do ul. Cz. Miłosza. Pozostały zakres prac do miejscowości Tyczyn będzie kontynuowany w 2022 roku.

Opracowanie dokumentacji dotyczącej rzek Matysówka i Hermanówka

Równolegle z robotami na rzece Strug trwają prace przedprojektowe nad kompleksowym zabezpieczeniem przed podtopieniami rzeszowskich osiedli: Budziwój, Biała i Matysówka. Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie procedują aktualnie postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji technicznej pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka, Matysówka, Młynówka, Czekaj i Rów W1”.

Opracowanie to powstanie w ramach dużego zadania ujętego w aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj.

Koncepcja obejmie łącznie 91,7 km rzeszowskich rzek i pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże rozwiązania techniczne i nietechniczne które pozwolą na minimalizację lub redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi opadowych i błyskawicznych.~Mieszkaniec

18-10-2021 13:58 3 3

O, Fijołek z łopatą!!! Żeby się tylko chłop nie przemęczył, bo na kolejne fotki nie będzie miał siły :P
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.