Więcej punktów pobrań wymazów w kierunku koronawirusa w Polsce i na Podkarpaciu oraz dłuższy czas ich pracy – to efekt ostatnich dni, ale zmiany są niemal codziennie. Co ważne wszystkie zmiany są na plus. W ostatnim tygodniu wszystkie punkty pobrań w naszym województwie zwiększyły łączną tygodniową liczbę godzin pracy aż o 174 godziny!

Punkty pobrań na Podkarpaciu zwiększyły łączny tygodniowy czas pracy aż o 174 godziny!

W Polsce działa obecnie 545 punktów pobrań wymazów w kierunku koronawirusa. Województwo podkarpackie ma 27 miejsc, gdzie pacjenci mogą bezpłatnie wykonać badanie po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego. Jednak ani liczba punktów, ani ich godziny otwarcia nie są stałe. Przynajmniej dwa razy w tygodniu otrzymujemy informację o zmianie. Co ważne, wszystkie dotychczasowe były na plus – nowy punkt lub większa dostępność. Zmiany te są udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronie pacjent.gov.pl oraz na bezpłatnej i czynnej całą dobę infolinii NFZ 800 190 590. Mają różne godziny przyjmowania pacjentów, ale wszystkie działają cały tydzień, również w sobotę i niedzielę.

Co się zmieniło w ciągu ostatniego tygodnia? Lista wszystkich zmian poniżej.

1. Od 27 października (wtorek) działa nowy punkt Centrum Medycznego MEDYK w Dynowie obok parkingu PKS przy ul. Zamkowej. Godziny otwarcia 8:00-10:00 przez cały tydzień.

2. Od 24 października (sobota) działa nowy punkt Centrum Medycznego MEDYK w Mielcu przy ul. Partyzantów 21. Godziny otwarcia 7:00-10:00 przez cały tydzień.

3. Punkt przy szpitalu Specjalistycznym w Mielcu przy ul. Żeromskiego 22. Od poniedziałku do piątku jest otwarty 2 godziny dłużej, czyli od 7:00 do 14:00

4. Punkt przy Centrum Medycznym w Łańcucie przy ul. Paderewskiego 5. Od poniedziałku do piątku jest otwarty 5 godzin dłużej, czyli od 7:00 do 17:00

5. Punkt przy szpitalu w Leżajsku przy ul. Leśnej 22. Od poniedziałku do piątku dodano nowe godziny w drugiej części dnia od 12:00 do 18:00 (5 godzin więcej) a w sobotę i niedzielę 2,5 godziny więcej, czyli od 7:00 do 14:00

6. Punkt przy szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26. Przez cały tydzień jest otwarty pół godziny dłużej, czyli od 9:00 do 14:00

7. Punkt Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie przy ul. Rejtana 53. Przez cały tydzień jest otwarty 4 godziny dłużej, czyli od 6:00 do 22:00

8. Punkt Centrum Medycznego MEDYK w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1. Przez cały tydzień jest otwarty 1,5 godziny dłużej, czyli od 8:30 do 14:30. Zmieniono również numer telefonu

9. Punkt przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4. Przez cały tydzień jest otwarty 45 minut dłużej, czyli od 7:30 do 12:30

10. Punkt Centrum Medycznego MEDYK w Nisku przy ul. Kościuszki 1. Przez cały tydzień jest otwarty prawie 4 godziny dłużej, czyli od 8:00 do 16:00

Zmiany w NFZ. Zobacz jakie
Narodowy Funszu Zdrowia


Aneksy przedłużające umowy z lekarzami rodzinnymi zostały już wysłane przez NFZ

Pan Robert Bugaj dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie przekazał w dniu wczorajszym lekarzom rodzinnym z naszego województwa aneksy do umowy obowiązującej do 31 grudnia 2020 r. Umowy te pozwalają udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej w nowym roku.

Umowy z wieloma lekarzami rodzinnymi są podpisane na ogół bezterminowo — w skali kraju na 6 tysięcy umów, ponad 4 tysiące jest zawartych na czas nieokreślony. Termin obowiązywania pozostałych upływa 31 grudnia br. Dlatego, w celu zapewnienia ciągłości i kontynuacji opieki nad pacjentami, do świadczeniodawców POZ przesłano aneksy przedłużające do 30 czerwca 2021 roku okres obowiązywania umów wygasających z końcem grudnia.

Aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu Prezesa Funduszu i stanowiących integralną część obecnych kontraktów. Warto jednocześnie pamiętać, iż od 2015 roku finansowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wzrosło o prawie 5 mld. zł. Na przyszły rok planuje się wzrost o kolejne 300 mln zł. Regularnie podnoszono wysokość ryczałtowej stawki kapitacyjnej i wprowadzano dodatkowe mechanizmy podnoszące finansowanie praktyk. Jednocześnie w bieżącym roku z powodu epidemii znacząco zmniejszyła się liczba realizowanych porad, a to doprowadziło do pogorszenia dostępności do świadczeń POZ. Nie wpłynęło to jednak na obniżenie wynagrodzenia świadczeniodawców, co więcej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali i otrzymują dodatkowe środki na udzielanie świadczeń związanych z wykrywaniem i leczeniem COVID-19 oraz pokrycie zwiększonych kosztów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym praktyk.

Zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19, jest priorytetowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego liczymy na podpisanie aneksów w najbliższych dniach, aby obie strony mogły skoncentrować się na realizacji zadań związanych z opieką nad pacjentami. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie im dostępu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w warunkach epidemii COVID-19, liczymy że propozycja przedłużenia umów o pół roku spotka się ze zrozumieniem świadczeniodawców. Wcześniejsze podpisanie aneksów wiąże się z obecnym stanem pandemii i koniecznością dokonania oceny przez Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2021 r. podkreśla dyrektor POW NFZ.