Za pomocą aplikacji mPay można już także kupić bilety okresowe w Rzeszowie. ZTM zachęca do korzystania z tej funkcji.
Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i od 1 stycznia 2021 wprowadził możliwość zakupu biletów okresowych np. pięciodniowych, miesięcznych lub 30-dniowych liniowych, sieciowych miesięcznych, 30-dniowych, 90-dniowych, 180-dniowych przez aplikację mobilną „mPay”.

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Rzeszowie korzystają z aplikacji „mPay” już od kilku lat, kupując regularnie bilety 1-przejazdowe, 60-minutowe oraz 24-godzinne.