Z powodu zbyt wysokich ofert władze KSW nr 2 zdecydowały się na powtórzenie przetargu na projekt nowoczesnego budynku po wschodniej stronie placówki. Najtańsza z nich przewyższała zakładaną kwotę o blisko 45 tys. zł.
Przypomnijmy, w styczniu tego roku dyrekcja KSW nr 2 w Rzeszowie ogłosiła przetarg na budowę nowoczesnego budynku po wschodniej stronie placówki. Miałaby się tam znajdować m.in. chirurgia dla dorosłych oraz chirurgia dziecięca, oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci, centralna sterylizatornia, oddział dializ oraz bank krwi z pracownią immunologii transfuzjologicznej.

Budynek miałby się składać łącznie z pięciu kondygnacji (czterech nadziemnych oraz jednej podziemnej). Miałby także powstać łącznik pomiędzy budynkami H1 oraz G2.

Ponadto wykonawca ma zaprojektować drogi wewnętrzne, ciągi piesze oraz spory parking o łącznej powierzchni 4 800 metrów kwadratowych.

Jednak jak to bywa zazwyczaj w przypadku wszelkiego rodzaju inwestycji publicznych, pojawił się problem z kosztami. Władze szpitala na zaprojektowanie nowego budynku planowały początkowo przeznaczyć 1 168 000 zł. Z kolei najtańsza oferta przesłana przez firmę Industria Project z Gdańska opiewa na kwotę 1 211 550 zł. Szpital tym samym musiałby dołożyć blisko 45 tys. zł.

Pozostałe oferty przesłane przez firmy wynoszą jeszcze więcej. Drugą ofertę złożyło krakowskie konsorcjum firm AB-Projekt oraz TW Engineers, które zażyczyło sobie 1 769 970 zł. Z kolei trzecią, a zarazem najdroższą ofertą, jest projekt Autorskiej Pracowni Projektowej (arch. Iwona Matlingiewicz) z Rzeszowa. Oferta opiewa na 2 841 300 zł.

Wobec takiego obrotu spraw zdecydowano na powtórzenie tego przetargu. Władze placówki nie zamierzają bowiem dokładać brakującej kwoty.