Zdaniem klubu radnych "Rozwój Rzeszowa" najlepszym kandydatem na prezydenta jest Konrad Fijołek. Jest doświadczonym samorządowcem znającym doskonale realia naszego miasta, przy tym człowiekiem młodym, zaangażowanym i mającym precyzyjną wizję Rzeszowa jako nowoczesnego miasta - piszą radni w liście.
W sprawie nadchodzących wyborów prezydenckich radni "Rozwoju Rzeszowa" wystosowali oficjalne pismo:

- Rzeszów - nasze wspaniałe miasto - znalazł się obecnie w bezprecedensowym momencie swojej historii. Wieloletni, wybitny Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Tadeusz Ferenc zakończył swoją misję a społeczność Rzeszowa stoi przez wyborem kierunku, w jakim ma rozwijać się miasto w kolejnych latach. Tak się również składa, że ten ważny moment i wybór w dziejach Rzeszowa zbiega się z poważnym kryzysem oraz zagrożeniem wolności i demokracji w naszym kraju. Siły polityczne, które niszczą demokrację, samorząd i zawłaszczają Polskę, chcą obecnie także zawłaszczyć Rzeszów i uczynić go swoim łupem politycznym - czytamy w liście.

Ta obrona, to wielka odpowiedzialność jak spoczywa na nasz wszystkich, zaangażowanych w życie społeczne i gospodarcze miasta. To egzamin z naszej dojrzałości i zdolności współpracy. Kluczowym w tym aspekcie będzie współpraca wszystkich wspomnianych organizacji w zbliżającej się kampanii wyborczej na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa, a także współpraca w całym okresie powyborczym.

Radni: Konrad Fijołek jest najlepszym kandydatem

Klub radnych apeluje do opozycji o wyłonienie wspólnego kandydata. Ich zdaniem jest Konrad Fijołek.

- Nasz Klub Radnych poddaje również tym samym pod rozwagę w toczących się rozmowach kandydaturę, wieloletniego przewodniczącego Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”, Kolegi Konrada Fijołka.

Zwracamy się apelem i prośbą do wszystkich rzeszowskich stowarzyszeń społecznych i partii politycznych o poparcie kandydatury Konrada Fijołka niebędącego członkiem żadnej partii samorządowca, urodzonego i wykształconego w Rzeszowie, który całe swoje życie zawodowe oraz działalność społeczną poświęcił naszemu miastu. Jest doświadczonym samorządowcem znającym doskonale realia naszego miasta, przy tym człowiekiem młodym, zaangażowanym i mającym precyzyjną wizję Rzeszowa jako nowoczesnego miasta. Konrad Fijołek sprawnie kieruje klubem radnych złożonym z przedstawicieli różnorodnych środowisk społeczno-zawodowych i osiedli i w całej swojej działalności samorządowej dał się poznać przede wszystkim jako człowiek kompromisu, potrafiący łączyć i wypracowywać wspólne rozwiązania -
czytamy w dalszej części listu.