Na najbliższej sesji radni miejscy chcą podjąć uchwałę w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad Wisłokiem. Zatrzymają w ten sposób budowę kolejnych bloków na tych terenach?

Rzeszów. Budowa kolejnych bloków budzi liczne kontrowersje

O tym, że w Rzeszowie raptem kilkanaście procent powierzchni miasta objęte jest planami zagospodarowania przestrzennego, wiadomo nie od dzisiaj. Wydawanie licznych pozwoleń na budowę kolejnych bloków nad Wisłokiem budzi coraz większy sprzeciw wśród mieszkańców. Tylko w przeciągu ostatniego pół roku miasto wydało pozwolenie na budowę kolejnych bloków, których część już zaczęła powstawać. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: Rzeszów. Znamy wizualizację wieżowców przy Moście Zamkowym

Także p.o. prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak wydał w ostatnim czasie decyzję, która ma doprowadzić do zawieszenia kilkunastu postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zielonych. Decyzja ta była wynikiem kontroli NIK, która wykazała liczne nieprawidłowości przy wydawaniu przez ratusz kolejnych WZ-tek. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: Rzeszów. Prezydent zawiesza inwestycje na zielonych terenach

Miejskim radnym uda się zatrzymać betonozę brzegów Wisłoka?

Teraz do gry wkraczają Radni. Na najbliższej sesji Rady Miasta będzie głosowana uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad Wisłokiem, pomiędzy al. Majora Wacława Kopisto, al. Powstańców Warszawy i ul. Podwisłocze.

- Przedmiotem jego opracowania będzie ustalenie przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania. Tereny położone po prawej stronie Wisłoka, pomiędzy al. Majora Wacława Kopisto, al. Powstańców Warszawy i ul. Podwisłocze, stanowią obszar o istotnym znaczeniu w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, który wymaga pilnych działań planistycznych, w celu ochrony interesu publicznego - mówi nam Marcin Deręgowski, miejski radny.

W zamyśle urzędników procedura sporządzania planu umożliwi partycypację społeczną i wpływ mieszkańców Rzeszowa na przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów nadrzecznych, będących częścią systemu przyrodniczego miasta.

Przewidywane rozwiązania będą zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.