Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością. Zawiera on wszystkie najpotrzebniejsze informacje.

Co zawiera nowy informator stworzony przez ZUS i PFRON?


Jak mówią sami twórcy nowej wersji informatora, odpowiada on na wszystkie najważniejsze pytania osób z niepełnosprawnością. Opisuje on m.in.:

  • zasady przyznawania rent,

  • przebieg orzecznictwa lekarskiego,

  • warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS,

  • uprawnienia pracownicze dla osób z niepełnosprawnością.

Nowa wersja informatora opisuje też dokładnie na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością. Wyszczególnione zostały także warunki oraz ,,bonusy” jakie dotyczą pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnością.

Łatwiejszy dostęp do informacji dla wszystkich!


Nowy dokument omawia również zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia. Informator zawiera także listę niezbędnych dokumentów, jakie musi posiadać osoba chcąca skorzystać z wybranych ulg. Dużym ułatwieniem będzie też wprowadzona możliwość składania tych wniosków przez Internet. Służy temu System Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW), dostępny na stronie sow.pfron.org.pl
.