Dzisiejsza konferencja prasowa „Konkrety dla Mieszkańców Miasta Rzeszowa” Konrada Fijołka, stała się okazją do podsumowania „Kontraktów dla rzeszowskich osiedli”, czyli propozycji ulepszeń i spraw do załatwienia, aby mieszkańcom Rzeszowa żyło się lepiej, bezpieczniej i wygodniej.
Konrad Fijołek odwiedził wszystkie rzeszowskie osiedla, większość dwukrotnie. Rozmawiał z mieszkańcami, Radami Osiedli i wspólnie wypracowali propozycje konieczne do realizacji.

- To jest efekt naszej, Waszej, wspólnej wszystkich rzeszowian, wielomiesięcznej, ciężkiej pracy - powiedział Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa. - Efekt także pewnego doświadczenia w rzeszowskim samorządzie, które mam, jako jedyny. Odwiedziliśmy wszystkie osiedla, rozmawiając przy sklepach, na spotkaniach z Radami Osiedli, na spotkaniach z Państwem. Za te wszystkie gesty przyjaźni, wsparcia bardzo serdecznie dziękuję. Ale też szczególnie dzisiaj, dziękuję za te wszystkie rzeczy, które Państwo zgłaszaliście, które należy w naszym mieście w najbliższym czasie wykonać.

Podczas konferencji zaprezentowano 33 budowlane tablice informacyjne, które jeszcze dzisiaj po południu, zostaną wbite na 33 rzeszowskich osiedlach, w konkretnych miejscach.

Inwestycje i problemy zgłoszone do realizacji

Osiedle Baranówka IV
• Budowa parku kieszonkowego
• Wybieg dla psów, teren obok Przyrwy do ul. Brydaka
• Nowe miejsca parkingowe wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
• Modernizacja łącznika między ulicami Tarnowską i ul. Prymasa 1000-lecia
• Rozpoczęcie przygotowań projektowych obwodnicy północnej wzdłuż torów

Osiedle Miłocin - św. Huberta
• Modernizacja przejazdu kolejowego łączącego ul. Borową z ul. Warszawską
• Modernizacja ulicy Myśliwskiej
• Plac zabaw dla dzieci oraz Dom Kultury
• Budowa chodnika wzdłuż ul. Bażantowej i ul. Łowieckiej

Osiedle Słocina
• Budowa łącznika św. Rocha - Wieniawskiego
• Budowa drogi ul. Na Jaworzu
• Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Słociny
• Budowa ronda przy zbiegu ulic Paderewskiego i ul. Witolda
• Modernizacja Parku im. W. Szafera wraz z rozbudową alejek i oświetlenia

Osiedle Krakowska - Południe
• Remont wjazdu i wyjazdu z ul. Solarza w Al. Witosa
• Remont nawierzchni ul. Pleśniarowicza (od 37 lat nie było remontu)
• Nasadzenia drzew w parku - brak zacienionych miejsc i zacienionych ławek
• Utworzenie osiedlowego Klubu Seniora
• Parking przy ul. Lewakowskiego, chodnik przy ul. Rataja

Osiedle Króla Augusta
• Wyznaczenie ostatecznego przebiegu wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanową
• Utworzenie żłobka i Domu Kultury
• Powrót lodowiska na ul. Wyspiańskiego
• Zachowanie garaży na osiedlu

Osiedle Miłocin
• Budowa ul. Parkowej i modernizacja ul. Migdałowej
• Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZSA
• Utworzenie Parku Leśnego Miłocin

Osiedle Kotuli
• Urządzenie wybiegu dla psów.
• Kontynuacja Urządzania parku przy ul. Błogosławionej Karoliny za Szkołą.
• Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Dynowską.
• Budowa chodnika przy ulicy Iwonickiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Pańskiej.
• Ścieżki biegowe na osiedlu.

Osiedle Przybyszówka
• Sygnalizacja świetlna na ul. Debickiej przy Szkole Podstawowej
• Poszerzenie ul. Pańskiej
• Dokończenie przebudowy ul. Ustrzyckiej na odcinku od ul. Dębickiej
• Wykonanie przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Dworskiej
• MPK bus łączący z ul. Słoneczny Stok
• Inwestycje w boiska sportowe

Osiedle Matysówka
• Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
• Remont ul. Matysowskiej wraz z chodnikami
• Remont ul. Św. Walentego na łączniku os. Matysówka i os. Słocina
• Remont ul. Wierchowej
• Oświetlenie ulic
• Komunikacja miejska busem od os. Zalesie przez os. Matysówka
• Wypracowanie ostatecznej koncepcji stoku narciarskiego

Osiedle Staromieście
• Dokończenie remontu ul. Skrajnej
• Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3, która jest konieczna ze względu na rozrastające się osiedle
• Brak dróg rowerowych w kierunku centrum
• Budowa łąki kwietnej

Osiedle Drabinianka
• Budowa kładki nad rzeką Strug
• Budowa progów zwalniających na ul. Uroczej
• Budowa kompleksu sportowego na osiedlu
• Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż zalewu rzeszowskiego

Osiedle Zwięczyca
• Zagospodarowanie pod cele sportowo-rekreacyjne Kaczernego
• Rozwiązanie problemu wylewania potoku Paryja wzdłuż ul. Karkonowskiej
• Rozbudowa, modernizacja osiedlowych ulic (chodnik, oświetlenie, odwodnienie)
• Budowa chodnika wzdłuż ul. Jarowej

Osiedle Nowe Miasto
• Uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad Wisłokiem
• Stworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców
• Zielona przestrzeń do spędzenia wolnego czasu
• Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta

Osiedle Paderewskiego
• Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Ossolińskich
• Remont generalny ul. Modrzejewskiej i ul. Struga
• Utwardzenie wjazdu z ul. Ossolińskich na plac zabaw
• Remont nawierzchni drogi przed blokiem Paderewskiego
• Montaż monitoringu przy wjeździe z ul. Paderewskiego na ul. Ossolińskich i ul. Puszkina

Osiedle Zawiszy
• Budowa chodnika i wykonanie oświetlenia przy ul Zawiszy Czarnego
• Utworzenie miejsca sportowo - rekreacyjnego w zachodniej części osiedla
• Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rymanowskiej
• Remont chodnika przy ul. Matuszczaka
• Chodnik przy ul. Podgórskiej

Osiedle Pobitno
• Zagospodarowanie Kopca Konfederatów Barskich
• Wykonanie najazdowych miejsc parkingowych przy ul. Kurpiowskiej
• Modernizacja fragmentu ul. Traugutta (tzw. schodki)
• Wykonanie oświetlenia na ul. Modra, ul. Na Stoku, ul. Na Wzgórzu
• Teren zielonej rekreacji w okolicach szkoły

Osiedle Kmity
• Lokal dla Klubu Seniora
• Parkingi najazdowe przy ul. Bohaterów
• Remont nawierzchni dróg osiedlowych

Osiedle Bzianka
• Dostępność placu zabaw przy szkole w godzinach popołudniowych
• Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego dla Mieszkańców
• Budowa domu kultury
• Przyspieszenie rozbudowy ulicy Kalinowej

Osiedle Wilkowyja
• Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego
• Budowa remizy dla OSP
• Modernizacja boiska przy ul. Mazowieckiej
• Stworzenie bezpiecznego systemu dróg dojazdowych na północy osiedla

Osiedle 1000-lecia
• Wykup Parku Jędrzejowiczów i jego rewitalizacja
• Współpraca ze spółdzielnią̨ w sprawie rozszerzenia oferty Domu Kultury
• Ścieżki rowerowe do centrum i nad Wisłok
• Doposażenie placu zabaw przy ul. Podhorążych w urządzenia zabawowe dla dzieci i ruchowe dla mieszkańców 50+

Osiedle Andersa
• Wyposażenie Parku Sybiraków w elementy rekreacyjne Street Workout
• Rewitalizacja boiska dla dzieci i młodzieży w Parku Sybiraków
• Remont parkingu przy ul. Broniewskiego 24

Osiedle Pułaskiego
• Rewitalizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej. Wymiana ławek, oświetlenie, nasadzenia
• Utworzenie strefy wypoczynkowej dla mieszkańców bloków przy ulicy Pułaskiego.
• Stworzenie miejsca do street workout
• Włączenie w system monitoringu miejskiego parków Jedności Polonii z Macierzą i Solidarności

Osiedle Gen. Grota Roweckiego
• Modernizacja infrastruktury osiedlowej
• Dom dzienny seniora
• Zabezpieczenie prawne istniejącej infrastruktury osiedlowej
• Urozmaicenie oferty kulturalnej

Osiedle Dąbrowskiego
• Dom kultury z ofertą dla seniorów
• Parkingi i stojaki na rowery
• Rewitalizacja ogródka jordanowskiego

Osiedle Piastów
• Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym, pomiędzy drzewami przy ul Dominikańskiej
• Fontanna w Parku im. Inwalidów Wojennych
• Budowa sali gimnastycznej i Domu Kultury

Osiedle Mieszka I
• Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z Mieszka I
• Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 21
• Miejsca parkingowe przy alei Krzyżanowskiego

Osiedle Biała
• Budowa kładki na rzece Strug wraz budową ciągu pieszo - rowerowego ulicą Doliny Strugu
• Poszerzenie ul. Makuszyńskiego, ul. Miłosza czy ul. Gościnnej
• Budowa boiska piłkarskiego

Osiedle Zalesie
• Modernizacja i budowa ścieżek, oświetlenie Parku w Zalesiu przy ul. Wieniawskiego
• Budowa bocznej ulicy od ul. Kiepury
• Budowa drogi i oświetlenia od ul. Zelwerowicza do ul. Spacerowej
• Budowa ścieżki rowerowej wdłuż ul. Robotniczej
• Parking obok Domu Kultury i Szkoły

Osiedle Budziwój
• Chodniki i modernizacja ul. Herbowej, ul. Miejskiej, ul. Senatorskiej
• Oświetlenie na ul. Porąbki i ul. Podleśnej
• Budowa żłobka i przedszkola
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej
• Modernizacja stadionu Grunwald

Osiedle Staroniwa
• Budowa placu zabaw przy ulicy Potokowej
• Budowa drogi do ul. Przemysłowej
• Przebudowa ul. Staroniwskiej
• Remont stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4

Osiedle Śródmieście
• Interaktywny, wielofunkcyjny plac zabaw
• Nowe Centrum Rzeszowa - deptaki z wysoką zielenią, woonerfy, skwery

Osiedle Załęże
• Budowa chodników i oświetlenia przy ul. Załęskiej, ul. Floriana i ul. Potockiego
• Budowa przystanków przy ul. Potockiego
• Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców.

Osiedle Pogwizdów Nowy
• Budowa ul. Chmajówka i remont ul. Pogwizdowskiej
• Oświetlenie drogowe na ul. Wójcika, ul. Łąkowa, ul. Pogwizdowska
• Zielony teren sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców
• Montaż progów zwalniających w okolicy szkoły
• Kosze na śmieci przy chodnikach
• Oznakowanie poziome ul. Myśliwskiej.

- Mamy już także i te zadania, które w trakcie kampanii, zrobiliśmy. Na tym polega konkret i wiarygodność - dodał Konrad Fijołek.