W sierpniu na stacji Rzeszów Główny podróżni będą mogli skorzystać z nowo otwartego trzeciego peronu. Mieszkańcy zyskają nowe przejście pod torami, które będzie łączyć perony oraz dwie części miasta. Całość inwestycji będzie kosztować 205 mln zł.
Już od sierpnia trzy nowe perony będą zapewniać pasażerom wygodny dostęp do pociągów. Wykonawca jest w trakcie kończenia prac na ostatnim peronie nr 3 oraz podziemnego przejścia stacji Rzeszów Główny. Rozpoczynają się także odbiory urządzeń. Po zakończeniu niezbędnych testów zostaną uruchomione również windy oraz schody ruchome.

Kolej w Rzeszowie dostępna dla wszystkich

Nowe perony na stacji są wyższe, co ułatwi pasażerom wsiadanie do pociągów. Dla zapewnienia komfortu w podróżach zostały zamontowane stu i dwustumetrowe wiaty. Łączna powierzchnia peronowych zadaszeń to ponad 5400 m2. Również dla dobrej orientacji na stacji umieszczono ponad 100 tablic informacyjnych. Dla osób niewidomych i słabowidzących ułatwieniem będzie system ścieżek naprowadzających oraz opis alfabetem Braille'a. Dla wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, jesienią zostaną uruchomione 4 windy oraz 4 pary schodów ruchomych, które zwiększą dostępność do pociągów. Oddanie urządzeń do użytku poprzedzą testy.

W połowie sierpnia z efektów inwestycji PLK skorzystają mieszkańcy. Udostępnione będą na całej długości nowe 140 m przejścia pod torami. Nowy obiekt to bezpieczniejszy dostęp do peronów i łatwiejsza komunikacja między dzielnicami w rejonie torów.

Sprawniej pociągiem przez wiadukt przy ul. Batorego

Efektem prac PLK w Rzeszowie jest także nowy wiadukt przy ul. Batorego. Na koniec sierpnia możliwy będzie sprawny i bezpieczny przejazd pociągów po wszystkich torach, ułożonych na obiekcie.

Inwestycja realizowana jest z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. Wartość umowy z wykonawcą współfinansowanej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 205 mln zł netto.