Pod koniec poprzedniego tygodnia ukazał się ranking najbardziej ekologicznych miast w Polsce. Rzeszów znalazł się w nim na szóstym miejscu.
Tak wysoką pozycję Rzeszowowi pomogły uzyskać świetne wyniki m.in. w kategorii zdrowia publicznego. Stolica Podkarpacia osiągnęła najlepsze rezultaty w zakresie dostępności do lekarzy oraz łóżek szpitalnych. Zajęła w nim odpowiednio pierwsze miejsce - 8,1 lekarza na 1 tys. mieszkańców oraz drugie miejsce - 12 łóżek na 1 tys. mieszkańców.

W Rzeszowie działa także największa placówka lecznicza na całym Podkarpaciu – Wojewódzki Szpital nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej. Znajdują się tam zarówno oddziały szpitalne, jak i przychodnie dla dorosłych i dzieci.

Intensywnie rozwija się także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, w którym na przestrzeni ostatnich lat realizowany był projekt wymiany sprzętu o łącznej wartości ponad 90 mln zł. Zakupiono m.in. wyposażenie dla oddziału SOR (karetki pogotowia, kardiomonitory) oraz nowoczesny sprzęt dla oddziału kardiologii (moduł do rekonstrukcji anatomii jak serca).

Stolica Podkarpacia dobrze zaprezentowała się także w rankingu terenów zielonych oraz długości życia. Rzeszów w obu tych indeksach znalazł się w pierwszej dziesiątce.

Ranking został stworzony przez ekspertów Fundacji im. Robarta Schumana, i powstał na bazie syntetycznego wskaźnika wyliczonego na podstawie pięciu subindeksów: indywidualny transport elektryczny, transport publiczny, działania na rzecz jakości powietrza, społeczność lokalna oraz zdrowie publiczne.

W każdej z kategorii miasta mogły zdobyć maksymalnie 100 punktów, które były przyznawane na podstawie 30 mierników ilościowych i jakościowych. Do wyliczeń wykorzystano ogólnodostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego (i Banku Danych Lokalnych), archiwum Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Biuletyny Informacji Publicznej, mapy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także dane otrzymane bezpośrednio od miast – z urzędów oraz od przedsiębiorstw komunikacyjnych.