Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza realizuje projekt „Polsko-węgierska współpraca na rzecz bezpieczeństwa energetycznego w kontekście transformacji energetycznej i konkurencyjności gospodarki”, który współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Analizę porównawczą znaczenie gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski i Węgier przeprowadził dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej, prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza.

Gaz ziemny odgrywa istotną rolę w strukturze bilansu energetycznego Węgier oraz Polski. Jego cena jest istotnym elementem budowania konkurencyjności gospodarczej każdego z państwa i przekłada się na opłacalność produkcji sektorów opartych o ten surowiec energetyczny. Obydwa państwa nie posiadają wystarczających zasobów własnych, aby być samowystarczalnym energetycznie w zakresie produkcji własnej gazu ziemnego. Ale już kierunki importu tego paliwa są różne.

Czy rola gazu ziemnego w perspektywie nadchodzącej dekady zwiększy swoją pozycję czy też zmniejszy w strukturze bilansu energetycznego analizowanych państw? W jaki sposób może być rozbudowywana infrastruktura gazowa obydwóch państw? Które z dwóch państw ma większe szanse, by stać się regionalnym hubem gazowym?

Podcast nagrany w ramach projektu pt. "Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness", współfinansowanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Wypowiedzi wyrażają opinie autora, nie są stanowiskiem Instytutu Felczaka.

Rozmowę prowadzi Adam Cyło
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka---
Polityka Energia Klimat to podcast przygotowywany przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Eksperci think tanku, jak i zaproszeni goście mówią o najważniejszych sprawach dotyczących sektora energetycznego, komentują bieżące wydarzenia, charakteryzują szersze trendy.

***
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Strona IPE
IPE na Facebooku