Zajęcia na WSPiA w Rzeszowie nadal będą się odbywały w trybie mieszanym. Decyzja jest warunkowa i obowiązuje przez najbliższy tydzień.
Zgodnie z komunikatem Rektora WSPiA z początku roku akademickiego zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w formie mieszanej. Wykłady i konwersatoria w dużych grupach organizowane są zdalnie na platformie MS Teams.

W murach uczelni odbywają się tylko zajęcia warsztatowe, ćwiczenia i lektoraty, podczas których studenci podzieleni są na małe grupy zajęciowe. Zajęcia organizowane są w dużych sala wykładowych dających możliwość zachowania dystansu społecznego.

Decyzja o pozostaniu w trybie mieszanym została podjęta po konsultacjach ze Starostami wszystkich lat i kierunków studiów w WSPiA. W ich opinii zajęcia w formie stacjonarnej w małych grupach ćwiczeniowych są bezpieczną formą zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej.

W przypadku studiów niestacjonarnych forma prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie konsultowana w najbliższą sobotę 4 grudnia 2021 r. podczas spotkania ze Starostami studiów niestacjonarnych.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa studentów oraz wykładowców wprowadzona zostaje zasada bezwzględnego obowiązku noszenia maseczek zasłaniających nos i usta w budynkach Uczelni a w szczególności podczas zajęć.

Ponad to prowadzący zajęcia będą zobowiązani do zwracania uwagi wszystkim studentom, a osoby niestosujące się do tej zasady mogą zostać wyproszone z sali wykładowej. W salach dydaktycznych są także wyznaczone miejsca, które mogą zajmować studenci tak, aby zachować bezpieczny dystans społeczny.