Rzeszów dołącza do grona miast, które włączą się w protest przeciwko ustawie "Lex Czarnek". Organizatorzy przybiją swoje tezy na drzwiach Kuratorium Oświaty.
W poniedziałek 3 stycznia roku o godz. 16 odbędzie się symboliczne "przybicie" 3 tez do drzwi Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wydarzenie to poprzedza ogólnopolski protest, który rozpocznie się 4 stycznia o godz. 15:00 pod budynkiem Sejmu RP. W kilkunastu miejscach w Polsce będą miały miejsce takie symboliczne wydarzenia "przybicia tez".

We wtorek, 4 stycznia w Sejmie nastąpi "podejście drugie do pierwszego czytania" zmiany prawa oświatowego "lex Czarnek". Nauczyciele nie zamierzają tego przemilczeć. Robią wspólny protest z różnymi organizacjami.

TRZY TEZY - WOLNA SZKOŁA, WOLNI LUDZIE, WOLNA POLSKA
  • 1. Edukacja i równy do niej dostęp to filary demokracji, a zmiany systemowe nie mogą odbywać się w niedemokratyczny sposób, z lekceważeniem sprzeciwu mniejszości parlamentarnej i strony społecznej.

  • 2. Edukacja wymaga reformy, która zapewni Polsce warunki rozwoju cywilizacyjnego. Taka reforma musi być poprzedzona wielośrodowiskowym namysłem i debatą nad kierunkami zmian i wypracowaniem ich. Wszystkie zainteresowane środowiska społeczne i polityczne muszą stworzyć edukacyjną umowę społeczną.

  • 3. #LexCzarnek nie służy ani dobru ucznia, ani rozwojowi cywilizacyjnemu Polski.

Alarm dla edukacji


Ponad 100 organizacji społecznych, samorządowych i oświatowych skupionych wokół kampanii Wolna Szkoła zdecydowanie i bezwarunkowo przeciwstawia się #LexCzarnek.

- Nie zgadzamy się na zmianę prawa oświatowego, która ma uczynić ze szkoły narzędzie inżynierii społecznej, modelującej młode pokolenie na potrzebę partii rządzącej. Mówimy NIE upartyjnieniu szkoły, poddaniu jej obsesyjnej kontroli kuratorów i ministra Czarnka, zastraszaniu dyrektorów, nauczycieli, odebraniu wpływu rodzicom i indoktrynowaniu naszych dzieci - piszą organizatorzy.

Presja ma sens!