Speedy Foto

Regulamin portalu

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Użytkownik - osoba fizyczna która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu oraz usług świadczonych przez portal, niezależnie od faktu posiadania własnego profilu użytkownika w portalu oraz zalogowania lub zarejestrowania,
2. Wydawca - firma MultimediaIT Tomasz Czech, z siedzibą: ul. Nadbrzeżna 39, 38-457 Świerzowa Polska
2. Portal - zbiór stron www dostępnych pod adresem https://www.rzeszow112.pl, portal jest zarejestrowanym tytułem prasowym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie,
3. Konto - konto w portalu www.rzeszow112.pl o określonym przez użytkownika loginie i haśle. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania portalu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Wydawca zastrzega, że korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika oraz nie udziela żadnej gwarancji że będzie przebiegało bez błędów i wad. Wydawca nie ma wpływu na pewne aspekty związane z jej działaniem. W przypadku problemów z jej funkcjonowaniem spowodowanych działaniem siły wyższej, awarią sprzętu, niedozwolonym działaniem użytkowników lub innymi nieokreślonymi powodami, Wydawca nie ponosi za to odpowiedzialności. Nawet w przypadku skasowania konta użytkownika. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu.
Wydawca ma prawo do edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, w każdym momencie bez uprzedzenia.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.
Wydawca zastrzega sobie prawo do zablokowania numeru IP internautów, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu lub swoim zachowaniem zagrażają płynnej, kulturalnej dyskusji. Blokada taka może być nałożona na dowolny okres i w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Decyzja o blokadzie jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
Wydawca zastrzega sobie prawo zbierania w swych systemach informatycznych zapisów związanych z korzystaniem przez użytkownika z portalu. Dane takie będą przez Wydawcę wykorzystywane jedynie do celów statystycznych i technicznych.
Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdej chwili, informując o tym użytkowników portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu treści regulaminu.

REJESTRACJA

1. Rejestracja użytkownika na portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na otrzymywanie na podany podczas rejestracji adres email informacji pochodzących od Wydawcy (w tym informacji o zmianach i ważnych informacji dotyczących portalu), standardowych informacji systemowych, newslettera, a także wszelkich innych mówiących o kwestiach technicznych działania portalu,
2. Rejestracja użytkownika w serwisie oznacza równocześnie zgodę na otrzymywanie newslettera,
3. Po rejestracji i aktywacji swojego profilu użytkownik otrzymuje dostęp do niektórych funkcjonalności portalu zarezerwowanych tylko dla zarejestrowanych użytkowników,
4. Wydawca portalu zapewnia, że dane użytkowników nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom. Ujawnienie danych osobowych przez Wydawcę może nastąpić tylko na podstawie obowiązującego prawa.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Wydawca respektuje prywatność użytkowników. Gromadzenie danych osobowych jest zgodne z obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 6 lipca 2002 r., poz. 926). Zebrane dane nie będą udostępniane osobom trzecim, ani wykorzystywane w sposób wykraczający poza wyrażoną przez użytkownika zgodę. W niektórych przypadkach będą stosowane niewielkie pliki cookies (tzw. "ciasteczka") , które umożliwiają identyfikację użytkownika oraz realizację i uproszczenie wybranych procesów. Plik cookies będą działały jedynie wtedy gdy zostaną zaakceptowane przez przeglądarkę oraz nie został usunięty z dysku. Wydawca nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
- Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w witrynie,
- Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie wizyt oraz innych witrynach internetowych,
- Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić portal, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

PRAWA AUTORSKIE

Materiały zawarte na portalu stanowią własność intelektualną ich autorów.
Jeżeli nie jest zaznaczone inaczej, powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów i zdjęć zawartych na portalu w całości lub w części, jest bez pisemnej zgody Wydawcy zabronione.

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów umieszczonych w portalu prosimy o kontakt na adresem: redakcja@rzeszow112.pl.

Niezastosowanie się do powyższych zasad oznacza złamanie niniejszego regulaminu i prawa autorskiego.

Wydawca publikując jakiekolwiek materiały na portalu w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami, celem jest promowanie serwisów powiązanych. Jeśli jakikolwiek wydawca, bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które Wydawca się powołuje, poinformuje, że nie chce aby Wydawca powoływał się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, Wydawca nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.rzeszow112.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez rzeszow112.pl na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Osoby, które nie życzą sobie, obecności swojego wizerunku na zdjęciach zamieszczonych w portalu, prosimy o kontakt: email: redakcja@rzeszow112.pl. Po otrzymaniu informacji zdjęcie zostanie niezwłocznie usunięte.

KOMENTARZE

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w portalu za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Wydawcę miejscach portalu.
2. Użytkownicy umieszczający komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii i przemyśleń, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Wydawca nie odpowiada za komentarze, wypowiedzi na forum, pozdrowienia, życzenia itp. prezentowane w portalu przez użytkowników. Wszelkie poglądy oraz treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, opinii i przemyśleń, które:
- są rasistowskie, faszystowskie, propagują przemoc, wzywają do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym i jakimkolwiek innym,
- są wulgarne i obsceniczne,
- są sprzecznych z prawem, normami społeczno-obyczajowymi, naruszają prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób, prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
- naruszają prawa autorskie,
- są reklamą, spamem, niezamówioną informacją handlową,
- są pisane wielkimi literami, cały tekst wyróżniono pogrubieniem, kursywą lub podkreśleniem,
- nie mają nic wspólnego z tematem dyskusji.
Osoba zamieszczająca ww. treści może ponieść za nie odpowiedzialność karną lub cywilną. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Wydawcy portalu z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych treści lub plików w portalu, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Wydawcy portalu lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Wydawca portalu już zadośćuczynił takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Wydawcy wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do redakcji, skrótów, bądź usunięcia komentarzy i wypowiedzi użytkowników naruszających postanowienia ust. 4, a także innych wypowiedzi uznanych przez Wydawcę za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Dotyczy to również komentarzy pisanych przez jednego użytkownika pod różnymi nickami z tego samego adresu IP. Wydawca może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia własnych kryteriów oceny wyżej wymienionych przypadków. Decyzja Wydawcy jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
6. Wszelkie uwagi skierowane do Wydawcy należy kierować na adres: redakcja@rzeszow112.pl. Uwagi umieszczone w komentarzach lub na forum zostaną usunięte.
7. Wydawca ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn i w dowolnym momencie, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z portalu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.

GAZETKI PROMOCYJNE

1. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje umieszczone w portalu i nie odpowiadaj za szkody i straty poniesione na skutek wykorzystania treści umieszczonych w portalu,
2. Wszelkie informacje zamieszczone w portalu nie są gwarancją zgodności z rzeczywistością i nie są gwarantowane przez Wydawcę,
3. Wszelkie nazwy oraz zastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w serwisie tylko w celach informacyjnych,
4. Prawa autorskie do wszelkich grafik zamieszczonych w materiałach promocyjnych udostępnianych przez sieci handlowe są wyłącznie ich własnością.

OGŁOSZENIA

1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do zamieszczenia ogłoszeń w portalu,
2. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń,
3. Zabronione jest wielokrotne dodawanie ogłoszeń tej samej treści,
4. Zabrania się dodawania ogłoszeń, które:
- naruszają prawo,
- naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
- naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
- mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym,
- mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny,
- zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla rzeszow112.pl,
- zawierają ofertę kredytów, pożyczek itp,
- są pisane w innym języki niż polski.
5. Zamieszczanie ogłoszeń w portalu jest bezpłatne,
6. Użytkownik publikując ogłoszenia może skorzystać z dodatkowych płatnych opcji wyróżniających ogłoszenie, opcje dodatkowe podlegają opłacie w wysokości określonej przez Wydawcę, ceny dostępne są podczas dodawania ogłoszenia, opłata za opcje dodatkowe odbywa się online oraz SMS,
7. W przypadku płatności za ogłoszenie online Wydawca portalu może wystawić fakturę VAT użytkownikowi,
8. W przypadku usunięcia ogłoszenia z płatnymi opcjami, jeśli ogłoszenie naruszało niniejszy regulamin, lub Polskie prawo Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do niezwracania pobranej opłaty.

NEWSLETTER

1. Użytkownik rejestrując się w portalu wyraża zgodę na otrzymywanie raz w tygodniu newslettera z listą artykułów z ostatnich 7 dni,
2. W dowolnej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając na odpowiedni odnośnik w dowolnym newsletterze.

KATALOG FIRM i INSTYTUCJI

1. Katalog firm i instytucji służy prezentacji lokalnych firm i instytucji zarejestrowanych w Rzeszowie lub powiecie rzeszowskim i/lub mających na tym terenie przedstawicielstwo,
2. Podstawowe dane firm umieszczone są w katalogu zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku,
3. Aby opublikować firmę należny uzupełnić odpowiedni formularz. Dostęp do formularza ma wyłącznie zarejestrowany i zalogowany użytkownik,
4. Istnieją dwa rodzaje wpisów w katalogu firm - podstawowy i rozszerzony. Wpis podstawowy jest bezpłatny i zawiera takie dane jak nazwa firmy, adres, numer telefonu i godziny otwarcia. Wpis rozszerzony jest płatny i oprócz danych z wpisu podstawowego zawiera również dodatkowy numer telefonu, opis działalności, adres e-mail, adres strony www, odnośnik do facebooka, 3 zdjęcia i lokalizację na mapie. Wpis rozszerzony jest również widoczny w danej kategorii zawsze przed wpisami podstawowymi,
5. Użytkownik dodający wpis ma prawo do samodzielnej edycji wpisu. Redakcja portalu ma prawo do modyfikacji wpisu w celu lepszego go dopasowania do potrzeb serwisu
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Wydawcy portalu.

23.06.2020
Copyright © 2024 rzeszow112.pl