Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie i CCT Poland partner Google for Education podpisali Memorandum dotyczące realizacji pilotażowego programu wspierającego podkarpackie szkoły w wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych.
11 października w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zostało podpisane Memorandum o porozumieniu między Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, a firmą CCT Poland sp. z o.o. partnerem Google for Education o współpracy w zakresie określania potencjalnych obszarów działań ukierunkowanych na chęć rozwijania edukacji na poziomie szkolnym oraz znaczącej integracji technologii cyfrowych w sektorze edukacji w Województwie Podkarpackim.

CCT Poland oraz PZPW w Rzeszowie przy wsparciu Google for Education chcą podjąć się zaprojektowania kompleksowego pakietu działań i projektów wspierających edukatorów oraz decydentów szkół we wdrażaniu technologii cyfrowej.

Podpisanie momorandum

W obecności Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, Wicekuratora Oświaty Stanisława Fundakowskiego, Marka Kondziołki Zastępcy Dyrektora Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzkiego Koordynatora ds. Innowacji w Edukacji w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Ewy Faszczewskiej - Rak Kierownik Oddziału Nauki i Projektów Unijnych Departamentu Edukacji Nauki i Sportu oraz Beaty Galas Head of Education Poland porozumienie podpisali Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Krystyna Wróblewska oraz Prezes Zarządu CCT Poland sp. z o.o. Alexander Angelov.

Podpisanie momorandum

Ideą Memorandum jest zasygnalizowanie woli rozwijania współpracy w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologii cyfrowych odpowiadających rzeczywistym potrzebom szkół. Zgodnie z dokumentem PZPW w Rzeszowie oraz CCT Poland będą wspólnie podejmować działania, mające na celu badanie rzeczywistych potrzeb szkół, ich gotowości do innowacji i wykorzystywania technologii cyfrowych. Strony będą wspólnie działać w celu podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystywania nowych technologii.

Pandemia COVID-19 zmieniła postrzeganie wielu aspektów naszego codziennego życia. Zmiany te w szczególny sposób wpłynęły na sektor edukacji i wymusiły wprowadzenie wielu modyfikacji, głównie ukierunkowanych na możliwość bezpiecznej formy prowadzenia zajęć - nauki zdalnej.

Podpisanie momorandum

Firma CCT Poland, partner Google for Education, podjęła się zrealizowania 3 podstawowych wyzwań związanych z cyfryzacją Podkarpackich szkół:
  • Wprowadzenia do podkarpackich szkół technologii oraz urządzeń bazujących na rozwiązaniach Google Workspace, dzięki którym nauczyciele oraz uczniowie będą mogli w pełni wykorzystać swój edukacyjny potencjał. Zapewnienia podstawowego wsparcia i narzędzi edukacyjnych otwierających niezliczone możliwości, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

  • Zaimplementowania do szkół urządzeń, które będą bezpieczne dla ich użytkowników oraz administratorów. Zapewnią one dostęp do wielu zasobów edukacyjnych, wzbogacą i podniosą poziom treści zajęć, zachowując przy tym bezpieczeństwo cyfrowego środowiska do uczenia się.

  • Prowadzenia szkoleń dla decydentów edukacyjnych, dyrektorów szkół i pedagogów, w celu przekazania wiedzy i sposobu wykorzystywania potencjału urządzeń i rozwiązań cyfrowych.


Mając świadomość, że efektywne wykorzystanie proponowanych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii powinno być wsparte kompleksowym działaniem i projektami wspierającymi w zakresie ich wdrażania Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie będzie współpracować z partnerami w zakresie poszerzania sieci szkół uczestniczących w procesie cyfryzacji.

Podpisanie momorandum

Alex Angelov Prezes CCT Poland podczas spotkania powiedział, że całe działanie podzielone zostało na trzy główne kierunki. Pierwszym z nich jest utworzenie dedykowanej domeny dla regionów, miast i szkół, dzięki którym każda jednostka otrzyma swoją własną, spersonalizowaną przestrzeń cyfrową. Kolejnym kierunkiem jest stworzenie zasad bezpieczeństwa odnoszących się do użytkowania urządzeń, w sposób zgodny z wymaganiami polskiej edukacji publicznej. Ostatnim kierunkiem to przeszkolenie ponad 200 dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie zarządzania i użytkowania narzędzi. Każda z tych osób, otrzyma wsparcie merytoryczne wykwalifikowanych trenerów oraz komplet informacji na temat całego procesu cyfryzacji, które w późniejszym czasie będzie mogła wykorzystać w pracy z dziećmi. Stu z nich otrzyma certyfikaty Google na poziomie podstawowym "Level 1" oraz zaawansowanym "Level 2".

Obie strony wyraziły zadowolenie z podpisania porozumienia i zadeklarowały chęć współpracy przy realizacji jego zapisów.

Podpisany dokument wpłynie na wzajemne poznanie i zacieśnienie współpracy. Naszym celem jest zapewnienie pełnego i możliwie szerokiego dostępu do nowoczesnych technologii cyfrowych, a także możliwości ich pełnego i efektywnego wykorzystywania w placówkach oświatowych. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy kadra oświatowa otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii poprzez profesjonalnie przygotowaną informację, szkolenia i materiały dydaktyczne. - powiedziała Krystyna Wróblewska Dyrektor PZPW w Rzeszowie.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.