ICN Polfa S.A. została partnerem dla kierunku Biomedycyna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Objęcie partnerstwem kierunku Biomedycyna przez ICN Polfa S.A. pozwoli na prowadzenie przez specjalistów Firmy wybranych zajęć ze studentami, udział pracowników Firmy w przeglądzie i aktualizacji efektów uczenia i programów studiów dla kierunku Biomedycyna, a także na przyjmowanie studentów na praktyki (i/lub staże) do ICN Polfa na wspólnie określonych warunkach.

Wzajemna współpraca polegać będzie również na organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym oraz prowadzeniu wspólnej działalności naukowo - badawczej. Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a ICN Polfa została podpisana w siedzibie WSIiZ w czwartek 16 marca . Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony ICN Polfa Rzeszów S.A. - Pan Tadeusz Pietrasz - Prezes Zarządu.

- Zarówno biomedycyna, jak i rynek badań klinicznych, w wyniku najnowszych regulacji prawnych staną się niedługo otwarte na inwestorów z zagranicy. Prognozowanym efektem tych działań ma być zwiększenie inwestycji firm zagranicznych na polskim rynku medycznym - a tym samym potrzebni będą wykwalifikowani, dobrze przygotowani pracownicy. Poszukiwani na rynku pracy absolwenci kierunków biomedycznych powinni posiadać nie tylko wiedzę i umiejętności, ale również zdobywać potwierdzające tę wiedzę certyfikaty takie, jak na przykład certyfikat Good Clinical Practice. Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów Biomedycyna są bardzo obiecujące, a systematyczny rozwój przemysłu farmaceutycznego daje młodym ludziom rozpoczynającym swoją karierę zawodową możliwości rozwoju - mówi Tadeusz Pietrasz, Prezes Zarządu ICN Polfa S.A.

Biomedycyna - nowość w ofercie WSIiZKształcenie na kierunku Biomedycyna odbywa się w ramach studiów I stopnia i obejmuje wiedzę z zakresu budowy ciała człowieka i fizjologicznych procesów w nim zachodzących, genetyki, biologii komórki, biologii molekularnej, biochemii, biostatystyki, analiz laboratoryjnych i doświadczeń eksperymentalnych oraz szczegółową wiedzę z zakresu medycyny, patologii ogólnej, diagnostyki i leczenia chorób.

W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności:

  • Biomedycyna eksperymentalna

Specjalność dostarcza wiedzy na temat tego jak funkcjonuje komórka ludzka i bakteryjna na poziomie materiału genetycznego oraz białka, wiedzy dotyczącej najnowszych metod stosowanych w biologii molekularnej, zgodnie ze standardami światowymi.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności: hodowla komórek i tkanek, organizmy modelowe w badaniach przedklinicznych, Biologia komórki nowotworowej, Diagnostyka molekularna, Medycyna regeneracyjne z elementami biologii starzenia, Biotechnologia farmaceutyczna i kosmetologiczna, Nanotechnologia medyczka.

  • Monitorowanie i Koordynacja Badań Klinicznych

Przedmioty w ramach specjalności przedstawiają zasady prowadzenia i zarządzania badaniem klinicznym, "Good Clinical Practice" w badaniu klinicznym, wiedzę dotyczącą dokumentacji w badaniu klinicznym oraz szczegółową wiedzę w zakresie prawnych i etycznych regulacji.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności: Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych, Dokumentacja w badaniach klinicznych, Zarządzanie badaniem klinicznym, Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych, Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych, Systemy elektroniczne i zarządzanie danymi w badaniach klinicznych, Audyt w badaniach klinicznych.

Kierunek trwa 6 semestrów (3 lata) i jest realizowany stacjonarnie.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.