Na Podkarpaciu w ciągu ostatnich dni mieszkańcy zmagali się z przejściem potężnego żywiołu, który spowodował liczne szkody i straty. Służby jak do tej pory zanotowały ok. 2 tys. interwencji. W nocy z piątku na sobotę w posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki.
W ciągu ostatnich 48h nad częścią województwa Podkarpackiego przeszły gwałtowne ulewy i burze. Szczególnie trudna sytuacja panuje nadal w powiecie jasielskim, przemyskim, przeworskim, rzeszowskim i łańcuckim. Doszło tam do szkód w postaci zalanych domów i gospodarstw oraz zerwanych dróg i mostów. Ewakuowano w sumie ok. 200 osób. W sumie zanotowano ok. 2 tys. interwencji. Do akcji są włączone jednostki PSP, OSP oraz żołnierze WOT.

Działanie władz

Wobec nagłego i tragicznego rozwoju sytuacji w nocy z piątku na sobotę zwołany był Wojewódzki Sztab Kryzysowy, w którym uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki. Spotkał się on z poszkodowanymi. Zapowiedział także natychmiastową pomoc z budżetu państwa dla poszkodowanych. W sumie na ten cel ma zostać przeznaczone min. 5 mln złoty. Według słów rzeczniczka wojewody podkarpackiego, Małgorzata Waksmundzka-Szarek, pierwsze wnioski wpłynęły z 10 gmin województwa dla 514 rodzin o wartości ponad 3 mln zł. - Ale nadal trwają szacowania strat i napływają kolejne wnioski z poszkodowanych gmin – zaznaczyła.

Podkreśliła, że służby społeczne gmin na bieżąco zbierają dane i przesyłają je do wojewody, gdzie, również na bieżąco, środki są dzielone i wysyłane są przelewy na konta gmin.

Do pomocy dla poszkodowanych włączyła się Archidiecezja Przemyska oraz poszczególne jednostki OSP. Jako jedna z pierwszych zbiórkę pieniędzy ogłosiła OSP Rzeszów-Słocina. Zbiórka będzie zorganizowana w dniach 30 czerwca-2 lipca w godzinach 8-18 w w sali parafii św. J. S. Pelczara, ul. Lwowska 46. W ramach zbiórki będą zbierane środki czystości – konieczne do usuwania skutków powodzi,
ręczniki, woda mineralna oraz suchy prowiant (konserwy, kasze, dżemy, makarony itp.).

Przypominamy także, że alert wydany przez