Rzeszów składa dwa wnioski do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotyczą one budowy nowego zespołu szkolno-przedszkolnego na Drabiniance oraz rozbudowy Szpitala Miejskiego.

Rzeszów zgłasza dwie propozycje

Rzeszów złożył wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwszy z nich dotyczy budowy nowoczesnego zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Drabinianka. Szacowana wartość tej inwestycji opiewa na ok. 40 mln. Rzeszów chce na nią uzyskać dofinansowanie w wysokości 19,5 mln zł.

Drugi wniosek dotyczy rozbudowy oraz doposażenia Szpitala Miejskiego na ul. Rycerskiej. W tym przypadku chodzi o sfinansowanie całej inwestycji. Jej wartość jest szacowana na ok. 17,3 mln zł. - Chodzi o sfinansowanie zakupu wyposażenia OIOM-u, zakup rezonansu, remont wind - czytamy w komunikacie miasta.

503 wniosków na Podkarpaciu

Podkarpackie samorządy w sumie złożyły 503 wnioski. Ich wartość opiewa na ponad 3,25 mld zł.

- Największy wniosek złożył marszałek Województwa Podkarpackiego. Dotyczy on przebudowania układu komunikacyjnego w południowo-wschodniej części województwa. Jest on wart 132 mln zł. Także duży wniosek złożył powiat ropczycko-sędziszowski. Dotyczy on wybudowania łącznika z autostradą A4, a jest wart 100 mln zł. - mówiła dzisiaj wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

- Wszystkie wnioski zostały przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie powołana przez premiera komisja dokona ich oceny - dodała wojewoda.

Fundusz Inwestycji Lokalnych jest rządowym programem skierowanym na walkę z negatywnymi skutkami koronawirusa, głównie w dziedzinie gospodarki. Beneficjentami tych środków są samorządy. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.

Złożone wnioski dotyczą m. in. rozbudowy infrastruktury szkolnej, szpitalnej, przebudowy sieci kanalizacyjnych, modernizacji oświetlenia, budowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, przebudowy budynków użyteczności publicznej, budowy i przebudowy dróg zniszczonych przez powódź, rozbudowy infrastruktury drogowej, budowy krytych pływalni i basenów czy zakupu wozów strażackich.