W Rzeszowie w dniach 19-23 października będzie trwała darmowa zbiórka odpadów niebezpiecznych.
Zbiórka jest organizowana prze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Będzie można oddawać tylko i wyłącznie odpady z gospodarstw domowych.

Zbiórka taka jest organizowana we wtorki, czwartki i soboty w punktach przy alei Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 w godz. 10 - 18.

Będzie można oddawać takie materiały jak: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po nich, rozpuszczalniki, farby, lakiery, kwasy i alkalia, środki chemiczne, leki przeterminowane, termometry, odpady zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne.