Zgodnie z zarządzeniem rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji nauka na uczelni będzie odbywała się wyłącznie w sposób zdalny.
Decyzja rektora rzeszowskiej uczelni powiązana jest ściśle z aktualną sytuacją epidemiczną. Zmiany zaszły już na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Politechnice. Teraz przyszła kolej na Wyższą Szkołę Prawa i Administracji.

Zgodnie z treścią tej decyzji zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz słuchaczy Seminarium Doktoranckiego w WSPiA do dnia 31 października 2020 r. odbywają się w wyłącznie w formie zdalnej.

Kampus WSPiA

Równocześnie w budynkach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zostały wprowadzone wszystkie zasady i obostrzenie związane z wprowadzoną w Rzeszowie „czerwoną strefą". Studenci muszą mieć to na uwadze i przed przyjściem do Uczelni skontaktować się telefonicznie z wybranym działem i umówić na wizytę.

Rektor przypomina także, że na terenie uczelni obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos, zachowania dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk, a każda osoba wchodząca do budynku ma mierzoną temperaturę.

Zajęcia zdalneNa uczelni zajęcia zdalne odbywać się będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz Zoom. Dodatkowo studenci będą otrzymywać materiały niezbędna do nauki za pośrednictwem EDUKATORA.

Ponad to studenci istnieje dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych: repetytoriów, fragmentów podręczników, artykułów, skryptów, kazusów i wielu innych. W EDUKATORZE zamieszczony jest także dokładny scenariusz realizacji tematów. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują zakres tematyczny oraz materiały, które pomogą im zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji mają repetytorium w formie elektronicznej z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi.