158 zakażonych, 516 osób na kwarantannie oraz 2 osoby zmarły - tak przedstawia się najnowsza sytuacja epidemiczna związana z kornawirusem w województwie Podkarpackim na dzień 30.06.2020.
Jarosław

Ogółem potwierdzono 97 wyników dodatnich w ognisku w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w tym u 45 pacjentów (z różnych powiatów ; w tym 10 zgonów) i 10 osób z personelu medycznego oraz 42 osoby z kontaktu.
W Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu potwierdzono 10 wyników dodatnich w tym 6 osób personelu medycznego z oddziału psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Jarosławiu i 4 osoby z kontaktu. Od dnia 26.06.2020 nie odnotowano pozytywnych wyników.
Ognisko w miejscowości Piwoda - potwierdzono wynik dodatni u 36 osób, w tym 1 zgon. (ognisko rodzinne a kolejne wyniki dodatnie to osoby z kontaktu).

W ww. ogniskach kwarantanną objęto 479 osób.

Rzeszów

Ogółem w Rzeszowie – 31 osób z potwierdzonym wynikiem dodatnim w tym 3 osoby duchowne, 8 osób personel medyczny oraz 6 pacjentów oddziału nefrologii i stacji dializ KSW Nr 1 w Rzeszowie ( odnotowano 1 zgon), a także 14 osób z kontaktu (w tym 6 z powiatu strzyżowskiego). Od dnia 24.06.2020 nie odnotowano wyników dodatnich.

Przemyśl

Ogółem w ognisku w powiecie przemyskim w Nadleśnictwie Bircza potwierdzono u 30 osób wynik dodatni, w tym u 9 pracowników i 21 osób z kontaktu domowego ( w tym 5 osoby z powiatu sanockiego).
Od dnia 25 czerwca nie odnotowano wyników pozytywnych.

Kolbuszowa

W związku z otrzymaniem informacji o dodatnim wyniku osoby zamieszkałej na terenie powiatu kolbuszowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o objęciu kwarantanna 20 osób z terenu powiatu (oraz 78 osób z sąsiednich powiatów). Od dnia 26.06.2020 nie odnotowano wyników dodatnich.


Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 25 czerwca uzyskano wynik dodatni osoby zatrudnionej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Kwarantanna objęto 17 osób zatrudnionych w Urzędzie oraz osoby wspólnie zamieszkujące (decyzje o objęciu kwarantanną wydają Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni właściwi do miejsca zamieszkania). W wyniku przeprowadzonych badań nie uzyskano pozytywnych wyników u pracowników Urzędu.