Od 3 listopada rozpoczyna pracę piąty punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19 w Rzeszowie. Znajduje się w Podkarpackim Centrum Genetycznym OncoGenLab przy ul. Leszka Czarnego 4d.
Punkt będzie czynny w godzinach 10:00-12:00. Tym samym, liczba wszystkich punktów na terenie naszego województwa wynosi 30.

W Polsce działa obecnie 545 punktów pobrań wymazów w kierunku koronawirusa. Województwo podkarpackie ma 30 miejsc, gdzie pacjenci mogą bezpłatnie wykonać badanie po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego. Jednak ani liczba punktów, ani ich godziny otwarcia nie są stałe. Przynajmniej dwa razy w tygodniu otrzymujemy informację o zmianie. Co ważne, wszystkie dotychczasowe były na plus – nowy punkt lub większa dostępność. Zmiany te są udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronie pacjent.gov.pl oraz na bezpłatnej i czynnej całą dobę infolinii NFZ 800 190 590. Mają różne godziny przyjmowania pacjentów, ale wszystkie działają cały tydzień, również w sobotę i niedzielę.

Przypominamy również, że:

- pacjenci mogą bezpłatnie wykonać badanie po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego,

- wykaz nowych punktów oraz zmiany godzin ich pracy, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronie pacjent.gov.pl oraz na bezpłatnej i czynnej całą dobę infolinii NFZ 800 190 590,

- punkty pobrań mają różne godziny przyjmowania pacjentów, ale wszystkie działają cały tydzień, również w sobotę i niedzielę.

- wybór konkretnego punktu pobrań należy wyłącznie do pacjenta,

- do badania jest wystarczający dokument tożsamości ze zdjęciem.