Rzeszowskie CBA wszczęło kontrolę w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Dotoczy ona rozbudowy węzła Rembelszczyzna, w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w latach 2012-2016.
Kontrola śledczych rozpoczęła się 21 października. Działania funkcjonariuszy mają na celu wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości przy rozporządzaniu mieniem w trakcie rozbudowy węzła Rembelszczyzna.

- Czynności kontrolne koncentrować się będą na weryfikacji zmian wprowadzonych do opisanego zamówienia w postaci rozwiązań zamiennych - czytamy w komunikacie delegatury CBA w Rzeszowie.

Dodatkowo śledczy sprawdzają zawieranie dodatkowych umów w trybach poza przetargowych.

Działania CBA zmierzać będą do ustalenia, czy powyżej opisane działania mogły doprowadzić do powstania szkody w wielkich rozmiarach po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Kontrola w spółce może potrwać od 3 do 6 miesięcy.