W woj. podkarpackim trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej. Do 26 czerwca br. można składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.
Przewidywane miejsca pełnienia służby to Oddział Celny w Medyce (14 etatów) i Oddział Celny w Krościenku (15 etatów).

Funkcjonariuszem Służby Celno- Skarbowej może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

Kandydatów do służby czeka kilka etapów postępowania m.in. test wiedzy, psychologiczny, sprawności fizycznej, test kompetencyjny i rozmowa kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje także ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno- Skarbowej, a także sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i innych kartotekach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Co oferujemy?Po przyjęciu do służby oferujemy uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień zaczynające się od 5 724 zł brutto, dodatki przewidziane przepisami po spełnieniu warunków np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, równoważnik za dojazdy, a także nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.

Jak aplikować?Szczegółowe informacje dot. prowadzonego naboru dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie: Informacja nr 1/2024 z 18 czerwca 2024 r. o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej - 29 etatów.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej:
  • Realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów;

  • Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń;

  • Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami;

  • Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

W trakcie służby przygotowawczej, która trwa 2 lata, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej ma obowiązek: zdania egzaminu z wybranego języka obcego i odbycia 3 miesięcznego zasadniczego kursu zawodowego we wskazanym ośrodku szkoleniowym Krajowej Szkoły Skarbowości. W ramach służby przygotowawczej funkcjonariusz uczestniczy w podstawowym kursie z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz w podstawowym kursie strzeleckim.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.