PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, aktywuje szereg działań edukacyjnych, prezentujących odbiorcom ciepła i energii elektrycznej, jak w łatwy sposób oszczędzać ciepło i dbać o środowisko. Najnowsze kampanie edukacyjne zachęcają dorosłych i dzieci do proekologicznej postawy.
Spółka w okresie jesienno-zimowym chce zachęcić mieszkańców do oszczędzania ciepła. W trzech kampaniach, które z powodu trwającej pandemii prezentowane są w formie on-line, pokazuje proste sposoby na zarządzanie ciepłem w domu, pomagające obniżyć zużycie ciepła, przy zachowaniu komfortu cieplnego. Kampanie skierowane są zarówno do dorosłych, jak i w formie zabaw edukacyjnych do najmłodszych odbiorców i wskazują również na dodatkowy, ważny element oszczędzania ciepła - troskę o środowisko.

- W PGE Energia Ciepła kładziemy bardzo duży nacisk na edukację odbiorców ciepła, zarówno dorosłych jak i dzieci. Jako lider ciepłownictwa i spółka kierująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, przekazujemy wiedzę i dobre praktyki naszym klientom. Projekty, które realizujemy w naszej spółce, kampanie i działania zmierzające do edukacji w zakresie świadomego korzystania z ciepła z poszanowaniem środowiska, wpisują się w kulturę naszej działalności. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne wielu Polakom, dbamy o niezakłócone dostawy energii elektrycznej i ciepła przez cały rok, dlatego istotne jest, aby jak najwięcej z nas miało świadomość jak ważne jest oszczędzanie ciepła, a tym samym dbanie o środowisko – mówi Przemysław Kołodziejak, p. o. Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła.

Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko
Plakat wydarzenia


Listopadowa kampania „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko" jest kontynuacją corocznej kampanii edukacyjnej – Przygotuj się do zimy z PGE Energia Ciepła, która realizowana była na przełomie września i października. Wówczas pokazywaliśmy odbiorcom do kogo mają się zwrócić o uchronieniem ogrzewania, co trzeba zrobić, żeby grzejniki się nie zapowietrzały. Przypominaliśmy odbiorcom o możliwości zachowania komfortu cieplnego przez cały rok. Nie każdy użytkownik bowiem wie, że ciepło wytwarzane jest w elektrociepłowniach przez cały rok, również latem. Sezon grzewczy jest zatem umowny, jego rozpoczęcie warunkowane jest tylko zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło. Właściciele lub zarządcy budynków, czyli spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili. Ciepłownicy w PGE Energia Ciepła są na to przygotowani.

Więcej informacji na stronie: https://pgeenergiaciepla.pl/