W środę 18 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie on-line, podczas którego omówione zostały techniczne aspekty pisania wniosków oraz możliwości finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.
W trakcie spotkania szczegółowo zaprezentowany i omówiony został projekt SP w Woli Zgłobieńskiej "Kultur ist cool- Theater inspieriert von Europa", jako przykład dobrej praktyki. Projekt został doceniony przez ekspertów i uznany jako wzorcowy na tle projektów realizowanych w całej Polsce. Konkurencja była bardzo duża, bo o środki finansowe walczyło prawie 400 szkół z całej Polski.

W ramach realizowanego projektu "Kulturalnie znaczy fajnie - teatr inspirowany Europą" uczniowie ze szkoły w Woli Zgłobieńskiej w grudniu 2019 r. uczestniczyli w kilkudniowych warsztatach teatralnych w niemieckiej miejscowości St. Ingbert. Partnerem projektu była tamtejsza szkoła Leibniz-Gymnasium. Celem realizacji projektu było rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych, m.in. w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, a także kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.