Mieszkańcy powiatu rzeszowskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych. Oferta pomocy skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie są w stanie ponieść kosztów obsługi prawnej.
Na terenie powiatu rzeszowskiego powstało 7 punków nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Aktualnie pomoc odbywa się w formie teleporad.

Usługi doradztwa prawnego są świadczone osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników w ciągu minionego roku.

Osoba zainteresowana i uprawniona powinna złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie dostępne na stronie internetowej: Nieodpłatna pomoc prawna

W przypadku braku dostępu do Internetu, oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej porady prawnej można składać również ustnie prawnikowi dyżurującemu, podczas rozmowy telefonicznej.

Zapisów na wizyty można dokonywać pod numerem telefonu: 882 184 152, a także bezpośrednio pod numerami telefonów dostępnymi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto, na stronie internetowej: Nieodpłatna pomoc prawna jest wykaz innych jednostek poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu.