Na Politechnice Rzeszowskiej w ramach współpracy z przemysłem w zakresie prowadzenia badań obejmujących rozwiązania przeznaczone do walki z epidemią Covid-19 w budynku rektoratu i biblioteki umieszczono bramki do zdalnego pomiaru temperatury, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników i studentów uczelni.
Politechnika Rzeszowska od początku epidemii wirusa SARS-CoV-2 prowadzi wiele działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników i studentów. Pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej realizują projekty badawcze zarówno na uczelni, jak i przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach współpracy środowiska akademickiego z przemysłem w dobie koronawirusa naukowcy zaangażowali się w opracowanie systemów umożliwiających zdalną realizację oraz kontrolę i nadzór nad procesami technologicznymi. Tego typu rozwiązaniami są systemy zdalnego prototypowania oraz produkcji, sterowania urządzeniami wspomagającymi oddychanie czy też zdalny monitoring poziomu temperatury osób wchodzących do budynków. Zagadnieniami tymi zajmują się m.in. zespoły kierowane przez prof. dr. hab. inż. Jarosława Sępa, prof. dr. hab. inż. Grzegorza Budzika i dr. inż. Andrzeja Paszkiewicz, prof. PRz.

Bramki do zdalnego pomiaru temperatury to jeden z elementów ochrony stosowanej na Politechnice Rzeszowskiej, używany z uwagi na wysoki poziom zagrożenia wynikający z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. System zaprezentowany przez firmę InfoSoftware Polska nie tylko umożliwia kontrolę temperatury ciała, lecz także pozwoli na prowadzenie dalszych badań w zakresie efektywnej i bezpiecznej komunikacji, zdalnego monitoringu i sterowania zasobami w heterogenicznym rozproszonym środowisku.

Bramki do zdalnego pomiaru temperatury w Politechnice Rzeszowskiej
Nowe bramki


- Ten trudny dla wszystkich czas związany z epidemią pozwala uwidocznić, jak ważna jest współpraca środowiska akademickiego ze wszystkimi instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego. Jedynie dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, w tym w dużym stopniu instytucji naukowo-badawczych, istnieje realna możliwość poradzenia sobie z tą kryzysową sytuacją. Działania podejmowane przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej zawsze wynikają z odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój społeczny – tłumaczy prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem PRz. Piotr Sowa, prezes InfoSoftware Polska dodaje, że -system iS Gate przeznaczony jest do użycia w każdym typie placówki: w budynkach administracji publicznej, szkołach, biurach czy budynkach o przeznaczeniu handlowym. iS Gate ma za zadanie chronić daną instytucję, jej pracowników oraz wszystkie osoby ją odwiedzające, a także ich rodziny. Obecnie system ten zainstalowany został już w wielu instytucjach i firmach, takich jak np. Polska Grupa Górnicza S.A., Urząd Miasta w Krośnie czy też Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.