W życie weszło właśnie rozporządzenie przyjęte wczoraj przez Radę Ministrów, na mocy którego pracodawca może nakazać pracownikom obowiązkowe zakładanie maseczek w miejscu pracy.
Chodzi tutaj o rozporządzenie, na mocy którego pracownicy, przebywając w miejscu pracy, musieli obowiązkowo zakładać maseczki. Taki nakaz uznano jednak za daleko idący.

Rada Ministrów, w trybie niezwykle ekspresowym, przepisy zmodyfikowano w taki sposób, że to pracodawca będzie decydował o tym nakazie.

- Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je, tak by pracodawca decydował w tym zakresie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia - możemy przeczytać w nowelizacji rozporządzenia.

Gdzie musimy zakrywać usta i nos?

- w środkach publicznego transportu zbiorowego: autobusie, tramwaju, pociągu, samolocie,
- w samochodzie, jeśli jedzie z Tobą osoba, z którą nie mieszkasz,
- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej np. na poczcie, w urzędzie,
- w obiektach handlowych lub usługowych, np. w sklepach, galeriach handlowych, aptekach, na targu, w kinie, teatrze, w przychodni, salonie kosmetycznym czy salonie masażu,
- w kościele, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu,
- w przestrzeni publicznej, w tym także na wolnym powietrzu, na ulicy, na spacerze, na uczelni.

Przepis ten jednak nie będzie obowiązywał, jeśli będziemy spożywać posiłek.