Od sześciu lat Samorząd Województwa podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną pn.: "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie". Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych.
W jesienny kalendarz działań na rzecz wspierania pszczelarstwa w województwie podkarpackim wpisała się realizowana obecnie - wzorem lat ubiegłych akcja sadzenia roślin miododajnych. Rośliny te z biegiem czasu stają się źródłem nektaru dla pszczół oraz wzbogacają różnorodność biologiczną środowiska. W ten sposób co roku na Podkarpaciu przybywa kilka lub kilkanaście tysięcy nowych drzew.

Zakup takiej ilości sadzonek oraz szeroki zakres tego działania jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacji pozyskiwanej na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Samorząd Województwa podkarpackiego realizuje to działanie we współpracy z samorządami gminnymi oraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. W ciągu sześciu lat, w ramach kampanii zakupionych i posadzonych zostało łącznie ponad 30 000 szt. sadzonek drzew miododajnych, między innymi: lip, akacji oraz klonów. Na te działania przeznaczono ok. 500 tys. zł.

Zadania w akcji sadzenia drzew miododajnych realizowane są także na terenie Gminy Boguchwała. Na działkach w okolicy Osiedla Koreja w Boguchwale oraz w okolicach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także na basenach posadzono następujące drzewa i krzewy: irga ,,queen of carpet” (135 sztuk), irga purpurowa „variegatus” (135 sztuk), tulipanowiec amerykański (9 sztuk), klon pospolity (35 sztuk), lipa drobnolistna (35 sztuk), klon jawor (5 sztuk), surmi (5 sztuk), tamaryszek (5 sztuk), świdośliwka (15 sztuk). Oprócz tego na terenie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu zasadzono 4 sztuki lipy.