14 grudnia na platformie YouTube oficjalnie zakończono i podsumowano działania w ramach projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS, który Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zrealizował ze szkołami z województwa podkarpackiego.
Działania były częścią programu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” będącego inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Prace nad projektem TEATR W SIECI/NATENCZAS rozpoczęto w kwietniu br., a jego celem było wsparcie nauczycieli i uczniów, którzy w związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami, zostali zmuszeni do odbywania lekcji i zajęć dodatkowych w formie zdalnej. Rzeszowski teatr postanowił pomóc im w podtrzymaniu i rozwijaniu teatralnych zainteresowań. W ramach projektu udało się zrealizować aż trzy różne zadania:

- Teatr w domu, czyli udostępnienie szkołom wideo projekcji wybranych spektakli z repertuaru teatru (wzięły w nim udział 103 placówki);
- Warsztaty teatralne, czyli zajęcia, które wokół wybranego tekstu literackiego prowadzili z uczniami aktorzy (wzięło w nim udział 26 placówek, w tym 138 uczniów);
- Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzedzony konsultacjami online w zespołach uczeń-aktor (wzięło w nim udział 21 placówek, w tym 33 uczniów).

Jak wskazują powyższe liczby, wszystkie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacje zadań trwały od maja (z wakacyjną przerwą) do października/grudnia 2020 roku. W wirtualną pracę z uczniami zaangażowało się niemal cały zespół aktorski Siemaszkowej. Efektem spotkań online są drobiazgowo przygotowane wykonania utworów polskiej i światowej literatury oraz recytacje wierszy religijnych.

Niestety, ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną i kolejne obostrzenia nie udało się przeprowadzić choć części zajęć w realnej rzeczywistości. Zmianie musiała ulec także koncepcja finału projektu. Zamiast występów na scenie, wspólne dokonania uczniów i aktorów zostały zaprezentowane w wideo prezentacji. Zdalnie obradowało także Jury konkursu „Polska poezja religijna” w składzie: dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Robert Godek, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej Jan Nowara oraz pełnomocnik dyrektora Teatru Jagoda Skowron, którzy obejrzeli i ocenili nagrane przez uczniów prezentacje wierszy.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.