Czołowe lokaty w kategoriach potencjał naukowy, publikacje, dostępności kadry naukowej i praktyki zawodowe oraz jednak z najlepszych studenckich poradni prawnych w Polsce. To wyniki IX Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.
Czołowe lokaty w kategoriach potencjał naukowy, publikacje, dostępności kadry naukowej i praktyki zawodowe oraz jednak z najlepszych studenckich poradni prawnych w Polsce. To wyniki IX Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

W IX Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita sklasyfikowanych zostało 18 niepublicznych Uczelni oraz 17 Wydziałów działających w publicznych szkołach wyższych. Ranking – jak co roku – przygotowany został na podstawie danych zweryfikowanych i opracowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. W rankingu zostały uwzględnione uczelnie, które posiadały zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na kierunku prawo, prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskim. Uwzględniono działające uczelnie/jednostki. W rankingu „Rzeczpospolitej" liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w tegorocznym rankingu w kilku kategoriach może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Ocena potencjału naukowego pozwoliła na uplasowanie się WSPiA na wysokiej 4 pozycji wśród 18 niepublicznych szkół wyższych kształcących prawników. Wyprzedziły nas tylko trzy duże warszawskie Uczelnie. 4 miejsce WSPiA zdobyła także w kategorii dostępność kadry naukowej oraz praktyk zawodowych. WSPiA zajęła również 2 miejsce wśród uczelni niepublicznych w kategorii ilości publikacji naukowych przypadających na jednego pracownika.

Na dużą pochwałę zasłużyli studenci kierunku „prawo” pracujący w Studenckim Biurze Porad Prawnych „Klinika Prawa”. W czterech kategoriach Współczynnik studenta na opiekuna, Miejsce poradni w uczelni, Standardy i Działalność dodatkowa nasza Klinika zdobyła 100 punktów. Pozwolił to na zajęcie pierwszego miejsca w rankingu (awans z czwartego miejsca w poprzedniej edycji rankingu). Rankingu studenckich poradni prawnych przygotowany jest wspólnie przez Rzeczpospolitą oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

„Prawo” w WSPiA

WSPiA kształci studentów na Podkarpaciu od ponad 20 lat. Prowadzi jednolite pięcioletnie studia na kierunku prawo. Uczelnia zbudowała doskonałą własną kadrę naukową. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Wśród wykładowców są praktycy m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i przedstawicieli biznesu. Warto podkreślić, że WSPiA zatrudnia aż 6 sędziów NSA, najwięcej spośród wszystkich wydziałów Prawa w Polsce. Od 2011 r. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu stała się pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką w regionie.