Zgodnie z założeniami, które towarzyszyły tworzeniu KAS spadła liczba kontroli prowadzonych przez podkarpacką KAS przy jednoczesnym wzroście ich efektywności.
W bieżącym roku urzędy skarbowe w woj. podkarpackim zakończyły 655 kontroli podatkowych, podczas gdy w analogicznym okresie w 2019 roku było ich ponad 900. Wzrastają za to kwoty nieprawidłowości ujawnianych podczas kontroli. Stwierdzone podczas kontroli uszczuplenia podatkowe przekroczyły 75 mln złotych. Dla porównania ubiegłoroczne kontrole zakończyły się ustaleniami na kwotę ponad 69 mln złotych.

Wyższe ustalennaia finsowe dotyczą także aspektu tegorocznych kontroli celno- skarbowych prowadzonych przez Podkarpacki Urząd Celno- Skarbowy w Przemyślu. Stwierdzona podczas kontroli kwota uszczupleń podatkowych przekracza ponad 275 mln złotych. Dla porównania nieprawidłowości wykryte podczas ubiegłorocznych kontroli celno – skarbowych dotyczyły łącznej kwoty ponad 114 mln złotych.

- Wysokie efekty finansowe to także wynik przeprowadzonych czynności sprawdzających wobec przedsiębiorców, innych podatników i płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Rolą czynności sprawdzających jest bieżąca, wstępna weryfikacja prawidłowości deklarowanych przez podatnika zobowiązań podatkowych, mająca jak najszybciej zapobiec powstaniu ewentualnych zaległości podatkowych- mówi mł. aspirant Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.