Przez kolejne cztery lata Politechnika Rzeszowska będzie obsługiwać Laboratorium Międzyuczelnianym w Stalowej Woli. Umowę w tej sprawie podpisali prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor uczelni oraz prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.
Zadaniem Politechniki Rzeszowskiej będzie zarówno utrzymanie infrastruktury aparatury badawczej i urządzeń, ale też prowadzenie prac badawczych i rozwojowych na bazie przekazanej jej infrastruktury. Jako operator Laboratorium Międzyuczelnianego Uczelnia będzie także inicjatorem projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w partnerstwie z jednostkami naukowymi czy przedsiębiorstwami. Sygnatariusze umowy wyrazili swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy, jak również określili swoje nadzieje i oczekiwania na
przyszłość.

- Bardzo się cieszę, że Politechnika Rzeszowska na kolejny okres zostaje operatorem naszego Laboratorium Międzyuczelnianego, które jest jedną z silnych stron Stalowej Woli pod względem naukowym, ale i gospodarczym. To, że Politechnika Rzeszowska ze swoimi kompetencjami, wizją rozwoju będzie operatorem przez kolejne cztery lata, jest najlepszym świadectwem długotrwałej strategii obecności w Stalowej Woli, rozwoju i wykorzystywania swojej kadry oraz potencjału studentów do rozwoju gospodarczego Stalowej Woli. Dzięki tej współpracy budujemy gospodarkę opartą na wiedzy, a Politechnika Rzeszowska jest liderem tego rozwoju - mówił Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.

Prezydent miasta dodał także, że podpisanie tej umowy ma kluczowe znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić projekty rozwojowe z wykorzystaniem grantów, środków europejskich mogli korzystać z wiedzy i kompetencji uczelni wyższych.

– Myślę, że sprzęt m.in. do wirtualnego spawania i inne elementy, które się tutaj pojawiły, najlepiej świadczą o tym, jak świetnie wyposażony jest Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli. Myśląc o dobrej przyszłości, warto wybrać do studiowania Stalową Wolę i perspektywę wykorzystania praktycznie zdobytej wiedzy w naszej strefie przemysłowej – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

- Jest mi bardzo miło, że w imieniu Politechniki Rzeszowskiej mogłem podpisać porozumienie dotyczące tego, iż Politechnika będzie operatorem Laboratorium Międzyuczelnianego. Dzięki temu zwiększy się zakres możliwości badawczych nie tylko Wydziału MechanicznoTechnologicznego, ale całej Politechniki Rzeszowskiej. Ten dzisiejszy dzień, jest szczególny, ponieważ kontynuujemy i rozwijamy wieloletnią współpracę, ale niejako mamy nowe otwarcie. Wychodzimy do przedsiębiorców, do lokalnego biznesu z ofertą badawczą i to jest oferta, na podstawie której biznes, miasto i Politechnika Rzeszowska mogą zbudować coś lepszego z pozytywnymi efektami gospodarczymi. Chciałbym, żeby to Laboratorium pracowało dla dobra lokalnego biznesu - podsumował Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.