2020 rok był wymagającym okresem funkcjonowania 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, w tym także czasem próby gotowości żołnierzy do podjęcia walki z epidemią SARS-CoV-2. Już 18 marca nasza formacja zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy tym samym rozpoczynając operację pk. „Odporna Wiosna”.
Jej celem było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych. Prowadzone działania skupione zostały na wsparciu administracji rządowej, samorządowej, placówek medycznych i sanitarnych, Agencji Rezerw Materiałowych, Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Żołnierze zaangażowali się również w bezpośrednie niesienie pomocy kombatantom i osobom z podziemia niepodległościowego, ludziom starszym oraz różnym instytucjom pozarządowym.

Działalność szkoleniowa

Pomimo wymagającej sytuacji, nie zaprzestając pomocy w walce z pandemią, pododdziały Brygady odbyły po 6 szkoleń rotacyjnych w ramach prowadzonej działalności przeciwkryzysowej oraz podtrzymującej wyszkolenie. W drugiej połowie sierpnia 33. Batalion Lekkiej Piechoty z Dębicy przeprowadził innowacyjne szkolenie zintegrowane. Każda kompania przez 14 dni szkoliła się w swoich rejonach odpowiedzialności w powiatach dębickim, mieleckim, jasielskim, ropczycko – sędziszowskim i strzyżowskim.

3 PBOT podsumowała rok 2020
Działania 3 PBOT


10 czerwca był bardzo ważnym dniem dla żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie oni jako pierwsi spośród żołnierzy brygad WOT w Polsce wykonali strzelanie z najnowocześniejszego moździerza piechoty LMP-2017. Strzelanie wykonano na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie w obecności przedstawiciela Zakładów Mechanicznych Tarnów. Podkarpacka Brygada lekkie moździerze piechoty LMP-2017 otrzymała jako pierwsza z jednostek pierwszego etapu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

20 grudnia zakończyła się II edycja kursu podoficerskiego „SONDA” zorganizowana w Nisku dla żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy w październiku zostali zakwalifikowani do wzięcia w nim udziału. Było to innowacyjne szkolenie, ponieważ po raz pierwszy za organizację szkolenia teoretycznego i praktycznego odpowiedzialni byli instruktorzy OT, którzy niespełna rok temu ukończyli I edycje tego kursu. Egzamin końcowy pozytywnie zaliczyło 50 ochotników. Wszyscy żołnierze po mianowaniu na pierwszy stopień podoficerski zostaną wyznaczeni na stanowiska dowódców sekcji w batalionach lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku.

- Duża ilość zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz obszernym zaangażowaniem żołnierzy w pomoc na różnych płaszczyznach, Dowództwo Brygady zadbało o powołanie naszych kandydatów do służby w pododdziałach bojowych oraz wsparcia i dowodzenia. W 2020 r. 3.PBOT przeprowadziła 6 powołań ochotników na szkolenie podstawowe i wyrównawcze. W sumie do Brygady przybyło ponad 500 żołnierzy. Obecnie w Podkarpackiej Brygadzie OT służy blisko 3600 terytorialsów- mówi kpt. Witold Sura rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

3 PBOT podsumowała rok 2020
Działania 3 PBOT


Działalność przeciw epidemiologiczna

W związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, końcem czerwca 2020 r., WOT zakończył operację „Odporna Wiosna”, jednocześnie rozpoczynając walkę z COVID-19 w ramach akcji pk. „Trwała Odporność”. Ta operacja skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów i wojewodów w taki sposób, aby panować nad transmisją wirusa.

- Żołnierze 3. PBOT nie zaprzestali niesienia pomocy potrzebującym. Działania wspierające zostały ukierunkowane na pomoc dla 78 kombatantów i seniorów. Obecnie żołnierze Brygady realizują akcję #ObiadyDlaBohaterów. Organizatorami są „Fundacja nie zapomnij o nas”, „Stowarzyszenie Odra-Niemen”, „Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego” oraz Federacja Patriotyczna. Aktualnie dostarczamy 14 obiadów na terenie Rzeszowa, Łańcuta oraz powiatu niżańskiego. Żołnierze w czasie operacji „Trwała odporność” niosą pomoc w szpitalach i placówkach medycznych. Organizują kordony sanitarne, mierzą temperaturę przy wejściu, jak również wspierają prace administracyjne. Terytorialsi przede wszystkim odciążali medyków w codziennych obowiązkach po to, aby mogli oni wykonywać czynności związane stricte z pomocą medyczną- mówi kpt. Witold Sura rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego

Na wniosek wojewody podkarpackiego od początku kwietnia Brygada delegowała 4 a niekiedy 6 zespołów medycznych do wsparcia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Żołnierze pobierali wymazy mobilnie w domach osób przebywających w kwarantannie, DPS, wyznaczonych placówkach medycznych, metodą „drivethru” oraz „walk thru”. W sumie do tej pobrano 15 tys. wymazów. Obecnie wspieramy również punkty poboru wymazów organizowane przy placówkach medycznych. Od maja trzy zespoły medyczne z Podkarpacia przez 4 tygodnie włączało się do działania na terenie województwa śląskiego wspierając 13. ŚBOT w pobieraniu wymazów od górników i ich rodzin. Dziennie jeden zespół pobierał blisko 300 wymazów metodą „Drive thru”.

3 PBOT podsumowała rok 2020
Działania 3 PBOT


W grudniu Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowało także projekt pod hasłem „Łączymy na Święta”. Od 21 do 24grudnia żołnierze Podkarpackiej Brygady OT zorganizowali 173 video połączenia w szpitalach i Domach Pomocy Społecznej dla osób starszych, przebywających w izolacji z powodu pandemii i zmuszonych spędzać czas świąteczny z dala od bliskich.

W tym trudnym czasie 3. Brygada wspomagała również Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Żołnierze regularnie oddawali krew, której brakowało szczególnie na początku epidemii. W tym okresie zorganizowaliśmy trzykrotnie pobieranie krwi mobilnie w krwiobusie. W czasie pandemii żołnierze oddali 798 litrów krwi. W sumie od początku powstania 3.PBOT krew oddało 2900 terytorialsów, odprowadzając do banku RCKiK1305 litrów krwi. Żołnierze Brygady w okresie pandemii prowadzili dystrybucję dużych ilości środków ochrony indywidualnej w postaci płynów dezynfekujących, kombinezonów, fartuchów medycznych i chirurgicznych, maseczek, rękawiczek, jak również żywności.